Curaçao

Biodiversiteit  Curaçao, Aruba en Sint Maarten vertoont achteruitgang

Minister Carola Schouten

Minister Carola Schouten

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Met het behoud van biodiversiteit wordt in Caribisch Nederland vooruitgang geboekt, maar in Curaçao, Aruba en Sint Maarten is sprake van achteruitgang. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage die is opgesteld door Wageningen Universiteit en Research die door minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten naar de Tweede Kamer is gestuurd. ,,De status van de Caribische ecosystemen baart zorgen, zowel op land als in zee”, schrijft de bewindsvrouw in een begeleidende brief.

,,De Caribische ecosystemen lijden erg onder vrij grazende geiten, ezels en varkens en klimaatverandering. In Caribisch Nederland wordt op enkele doelen vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld op het vlak van het bewustzijn van het belang van biodiversiteit en het ontwikkelen van samenhangend beleid. Voor Aruba, Curaçao en St. Maarten geldt dat er, ondanks veel positieve maatregelen, op een aantal doelen toch achteruitgang wordt geconstateerd.” Schouten noemt dat laatste zorgelijk ,,omdat juist deze delen van het Koninkrijk ook voor hun economie afhankelijk zijn van de natuur. Ik zal de bestuurlijk verantwoordelijken in de onafhankelijke landen van het Koninkrijk hierover informeren.”

In het najaar komt de minister met een nieuw Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland met daarin onder meer ook specifiek een actieplan voor het behoud van de koraalriffen. ,,De bevindingen van de rapportage spelen een belangrijke rol bij het opstellen van dit nieuwe beleidsplan”, aldus Schouten.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel