Nieuws Curaçao

Bisschop Luis Secco vraagt om vergiffenis voor slavernijverleden van de katholieke kerk

WILLEMSTAD – Bisschop Luis Secco van Willemstad heeft een open brief geschreven waarin hij om vergiffenis vraagt voor de rol die de katholieke kerk in het verleden heeft gespeeld bij het in stand houden van de slavernij. Zijn oproep komt in het licht van de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden.

In zijn brief erkent Secco dat sommige leden en religieuze leiders van de katholieke kerk, gedreven door misinterpretaties van de Heilige Schrift en persoonlijk, vooral economisch gewin, medeplichtig waren aan de ontmenselijking van individuen door slavernij. “Dergelijke daden zijn verwerpelijk en in strijd met de principes van ons christelijk geloof. Hiervoor vraag ik om vergiffenis,” aldus de bisschop.

De bisschop benadrukt ook dat deze erkenning van het verleden de voortdurende inspanningen van de kerk om te dienen en te zorgen voor de gemeenschap niet ongedaan maakt. Hij herinnert aan de talrijke bijdragen van de kerk aan de samenleving, waaronder het oprichten van scholen, ziekenhuizen, sportfaciliteiten, bejaardentehuizen en zelfs verzorgingshuizen voor leprapatiënten.

Bisschop Secco sluit af met de belofte dat de katholieke kerk zich zal blijven inzetten voor bevrijding, verzoening en sociale en spirituele genezing. Hij herinnert aan de fundamentele geloofsovertuiging dat ‘we allemaal broeders en zusters zijn’ en dat we verantwoording moeten afleggen voor de behandeling van onze medemensen.

Deel dit artikel