Nieuws Curaçao

Boete van 5000 gulden als je weigert mee te doen aan de volkstelling van 2023

WILLEMSTAD – Wie weigert deel te nemen aan de volkstelling van 2023 van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, riskeert een boete van 5000 gulden. Dat zegt Sean de Boer, directeur van het CBS tegen de Èxtra. 

De volkstelling van 2023 is 2 september van start gegaan, maar sommige inwoners van het eiland vertonen weerstand tegen het verstrekken van informatie aan de enquêteurs. 

Sale juli 2024Sale juli 2024

Bewoners van bepaalde wijken, waaronder Jan Thiel en Brakkeput, zijn terughoudend en willen geen informatie delen voor het bevolkingsonderzoek. Het CBS benadrukt dat medewerking verplicht is, en dat de boete geldt voor degenen die deze verplichting negeren.

Het CBS heeft het wettelijk recht om gegevens te verzamelen voor onderzoeksdoeleinden. Dat gebeurt op basis van de ‘Statistiek verordening’ uit 1971. Deze wet omvat het recht van verzamelen van zowel persoonlijke als bedrijfsinformatie van bijna alle inwoners. Sean de Boer benadrukt het belang van medewerking aan de volkstelling van 2023.

De directeur legt uit dat de juridische procedures om inwoners die weigeren mee te werken voor de rechter te brengen, momenteel worden afgerond. Hij benadrukt dat de wetgeving op dit gebied onlangs is herzien en dat de boete is verhoogd van 500 naar 5000 gulden, om de wet kracht bij te zetten.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel