Nieuws Curaçao

Bonaire heeft nog steeds geen duidelijke regels en beleid voor uitgifte grond

KRALENDIJK – Op Bonaire ontbreekt het nog steeds aan duidelijke regels en beleid voor de uitgifte van grond. De rijksrecherche heeft al in 2018 concrete aanbevelingen gedaan om duidelijke regels en beleid vast te stellen maar nu, ruim vier jaar later, zijn die er nog steeds niet. Dat stelt de Raad voor de Rechtshandhaving in een vandaag verschenen publicatie.

Door het ontbreken van regels en beleid bestaan er nog steeds risico’s op zelfverrijking, willekeur en niet-integer gedrag op het eiland. Het ingestelde Bureau Integriteit binnen het openbaar lichaam Bonaire ervaart tegenwerking en onvoldoende draagvlak om hun taken uit te voeren. Het melden van misstanden, niet integer gedrag, wordt niet gestimuleerd en zelfs tegengewerkt, aldus de Raad.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Per 16 augustus 2020 zijn twee rijksrechercheurs voor de duur van drie jaar op Bonaire geplaatst. Daardoor kan ook meer zicht ontstaan op de aard en omvang van ambtelijke corruptie in Caribisch Nederland. 

Dat is nodig, omdat de aard en omvang van ambtelijke corruptie op de drie eilanden van Caribisch Nederland nog steeds niet in kaart zijn gebracht. Ondanks toezeggingen van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid in 2015

In Nederland worden die gegevens verwerkt in een zogenaamd themaregister. Themaverwerking voor ambtelijke omkoping zou per 1 januari 2020 óók voor de drie eilanden mogelijk worden en moeten leiden tot een verbeterde informatiepositie. 

Maar door een omissie in het wetgevingsproces is dat niet toegestaan in Caribisch Nederland. Daardoor is van het opbouwen van een gestructureerde informatiepositie ten behoeve van het opsporen van ambtelijke corruptie nog geen sprake. 

Deel dit artikel