Curaçao

Bonaire is tegen overname kadaster door het Rijk

Willemstad – Het bestuur van Bonaire is tegen rijksovername van het Kadaster. Een voorstel daartoe ligt bij de Tweede Kamer.

Nederland wil het kadaster onderbrengen bij de nationale dienst voor het kadaster en openbare registers. Daarmee wordt het Kadaster op afstand van de overheid gezet.

Deel dit artikel