Nieuws Curaçao

Bonje tussen twee ministers

WILLEMSTAD – Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio ‘Kid’ Martina is niet gediend van de manier waarop zijn collega Javier Silvania van Financiën met benoemingen omgaat. In dit geval benoemingen bij de Landsontvanger en bevorderingen bij de Douane. Silvania houdt zich niet aan de geldende richtlijnen en veroorzaakt daardoor veel verwarring.

In een uitgelekte brief richt Martina de aandacht op enkele publicaties van Silvania op diens Facebookpagina. Silvania publiceerde lijsten van kandidaten, met hun volledige namen, voor aanstaande benoemingen bij de Landsontvanger, evenals informatie over waar deze benoemingen zich bevinden in het besluitvormingsproces. Hij plaatste ook herhaaldelijk berichten over bevorderingen bij de Douane.

Martina benadrukt in zijn brief dat er een vastgesteld traject is voor de manier waarop de overheid met benoemingen omgaat. Pas nadat is vastgesteld dat een kandidaat aan de eisen voldoet, kan de betrokken minister akkoord geven voor benoeming.

Martina benadrukt ook dat het publiceren van namen vóór de ondertekening van een landsbesluit ernstige gevolgen kan hebben en onrealistische verwachtingen kan scheppen. Hij stelt dat de overheid de procedures moet volgen en moet werken aan het vertrouwen van de gemeenschap dat ze zorgvuldig en volgens de regels handelt.

Wat betreft de bevorderingen die Silvania heeft gepubliceerd, merkt Martina op dat deze niet volledig overeenkomen met de werkelijkheid. De verzoeken voor bevorderingen bij de douane bleken meer dan acht maanden nadat de taken waren toebedeeld te hebben plaatsgevonden. 

Deze verzoeken waren ook niet goed gedefinieerd en golden alleen voor een specifiek onderdeel binnen de douane, wat tot mogelijke ongelijke situaties kan leiden binnen de douane en andere ministeries. Martina benadrukt dat de regering te allen tijde de procedures moet volgen.

Deel dit artikel