Nieuws Curaçao

Buitenlandse valuta in spaarpotje Centrale Bank daalde fors in 2022

WILLEMSTAD – In 2022 zagen we een significante afname in de bruto officiële reserves van de Centrale Bank ter waarde van bijna 260 miljoen gulden. Officiële reserves zijn een soort spaarpot die de Centrale Bank van Curaçao heeft in buitenlandse valuta, die kan worden gebruikt om invloed uit te oefenen op de wisselkoers en om internationale betalingen te verrichten. Deze reserves zijn een essentiële indicator voor de economische stabiliteit van een land. 

De afname in de officiële reserves van Curaçao heeft verschillende oorzaken. Ten eerste was er een toename van import, ofwel het kopen van goederen en diensten uit het buitenland, als gevolg van economisch herstel. Hierdoor moest er meer vreemde valuta worden aangekocht bij de Centrale Bank door commerciële banken.

Ten tweede was er een toename in buitenlandse investeringen omdat de kapitaalbeperking op 1 januari 2022 werd opgeheven. De kapitaalbeperking is een maatregel die het voor beleggers moeilijker maakt om geld te investeren buiten Curaçao. De opheffing ervan heeft geleid tot een grotere uitstroom van kapitaal uit Curaçao, wat de officiële reserves verder heeft verminderd.

Het overboeken van fondsen naar het buitenland door financiële instellingen die onder de noodmaatregel vielen en de transacties van de commerciële banken in Bonaire droegen ook bij aan de afname van de officiële reserves.

2023

Maar tot 29 mei 2023 stegen de bruto officiële reserves weer en wel met ruim 242 miljoen gulden ten opzichte van eind 2022. Dit weerspiegelt voornamelijk de instroom van gelden van het Sint-Maarten Herstel-, Wederopbouw- en Weerbaarheidsfonds bij de Wereldbank en de transacties van de commerciële banken in Bonaire.

Ondanks de stijging van de reserves, wordt verwacht dat de importdekking, dat wil zeggen de mate waarin de Centrale Bank in staat is om alle import van het land te dekken met haar buitenlandse valutareserves, zal dalen naar 4,5 maanden in december 2023. Dat is nog steeds ruim boven de norm van drie maanden, wat aangeeft dat de economische stabiliteit van Curaçao nog steeds gewaarborgd is.

De afname van de officiële reserves kan van invloed zijn op de economische stabiliteit van Curaçao en kan de capaciteit van de Centrale Bank om de munteenheid van Curaçao stabiel te houden, beïnvloeden. 

Het is belangrijk om de reserves te versterken om ervoor te zorgen dat Curaçao zijn economische doelstellingen kan blijven bereiken.

Deel dit artikel