Nieuws Curaçao

CAft: overheid moet problemen Serlimar zoals afspraak structureel oplossen

Foto - Antilliaans Dagblad

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht ziet maar weinig progressie in de overheidsaanpak van Serlimar. Daar is tussen 2018 en 2021 101 miljoen florin naar toe te gaan om de vuilverwerker overeind te houden.

Serlimar wordt bekostigd vanuit de overheid, maar heeft telkens additionele financiële steun nodig om niet failliet te gaan. Het geld wordt onttrokken aan de begroting via een generale compensatie, maar afspraak was om de situatie bij de vuilverwerker structureel aan te passen.

Advies bij de ontwerpbegroting van 2020 was om de knelpunten rondom de heffings- en inningsacties op te lossen, zodat een extra bijdrage vanuit de landsbegroting voorkomen kan worden.

Het CAft zegt afspraken te hebben gemaakt om in ieder geval een plan te presenteren om de eigen inkomsten van Serlimar te verhogen en de afhankelijkheid van de bedrijfsvoering van de overheid af te bouwe. Maar het plan is er nog steeds niet.

Het College wil nu weten welke concrete stappen zijn ondernomen om de tarievenstructuur te wijzigen en welke gerichte acties tot een verbetering van de heffing en inning hebben geleid. Overigens is deze problematiek niet alleen van toepassing op Serlimar, maar ook andere overheidsbedrijven, zoals Post N.V. en Arubus. 

Deel dit artikel