Nieuws Curaçao

Caribische studenten ontvangen vanaf september weer een basisbeurs voor studeren in Nederland

DEN HAAG – Studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die in Nederland gaan studeren aan een hogeschool of universiteit ontvangen vanaf september weer een basisbeurs. 

De Eerste Kamer heeft dinsdag met brede steun ingestemd met het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs. Studenten die daar recht op hebben, kunnen vanaf maandag 19 juni de basisbeurs aanvragen bij DUO. 

Minister Dijkgraaf: “Voor studenten betekent de terugkeer van de basisbeurs in het hbo en wo een flinke verbetering van hun financiële positie. Het biedt perspectief en een goede basis. En samen met het verruimen van de aanvullende beurs zorgt een vast bedrag per maand voor meer financiële rust bij studenten.” 

De minister vindt het ook belangrijk dat met dit wetsvoorstel het terugbetaalregime voor mbo-studenten gelijk wordt getrokken met dat van studenten op hogescholen en universiteiten. 

“Dat geldt ook voor de bijverdiengrens. Zo komen we tot een meer gelijkwaardige positie van mbo’ers”, aldus Dijkgraaf.

Aanvragen basisbeurs

Om de basisbeurs te ontvangen moeten studenten een aanvraag doen bij DUO, die de afgelopen tijd hard heeft gewerkt aan het mogelijk maken van de herinvoering. 

Alle (aankomende) studenten die recht op de basisbeurs hebben, krijgen persoonlijk bericht van DUO. Voor Caribische studenten geldt daarbij een aantal extra regels.

Studenten die al in Nederland zijn en een burgerservicenummer (bsn) en een DigiD hebben, kunnen de basisbeurs vanaf 19 juni aanvragen via Mijn DUO.

Aankomende studenten die nog in het Caribisch gebied zijn en al studiefinanciering aangevraagd hebben, kunnen de basisbeurs aanvragen via het formulier Aanvragen basisbeurs voor studenten hoger onderwijs uit het Caribisch gebied. Zij krijgen dit formulier deze week via een e-mail toegestuurd. 

Aankomende studenten die nog in het Caribisch gebied zijn en nog géén studiefinanciering hebben aangevraagd, kunnen de basisbeurs en andere onderdelen van de studiefinanciering aanvragen via het formulier Aanvragen studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied. 

Bedragen

Studenten in het hbo en wo hebben recht op de basisbeurs als ze in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst gaan studeren of als ze dan nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Uitwonende studenten ontvangen € 274,90 per maand, thuiswonende studenten € 110,30. 

In het studiejaar 2023-2024 komt daar voor de duur van één jaar voor alle uitwonende studenten (ook in het mbo) nog € 164,30 per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer boodschappen en energie. Een uitwonende student ontvangt in september daardoor in totaal bijna € 440 aan basisbeurs, voor het hele studiejaar 2023-2024 is dat in totaal ruim € 5.200. 

Verruimen aanvullende beurs

Voor studenten is de basisbeurs niet de enige inkomstenbron. Denk aan een bijbaan, zorg- en huurtoeslag, een ouderbijdrage en eventueel lenen bij DUO. Voor extra financiële ondersteuning kunnen studenten uit lage en middeninkomens ook een beroep doen op de aanvullende beurs.

De inkomensgrens van ouders wordt verruimd tot tenminste € 70.000, zodat meer studenten aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. Dat vergroot de kansengelijkheid in het onderwijs. Vanaf september is de maximaal aanvullende beurs € 416 euro per maand. 

Terugbetalen studieleningen

Tegelijk met de herinvoering van de basisbeurs trekt minister Dijkgraaf de terugbetaalregimes voor studieleningen gelijk voor mbo-, hbo- en wo-studenten. Zo komt er meer gelijkwaardigheid tussen deze onderwijsrichtingen. De regimes zijn nu nog verschillend voor enerzijds het mbo (en ho-studenten uit het oude basisbeursstelsel) en anderzijds het hbo en wo: er zijn verschillende aflosperiodes (respectievelijk 15 en 35 jaar) en verschillende berekeningen van de rente. 

Het gelijktrekken geldt sowieso voor nieuwe mbo-studenten. Mbo’ers die al studeren (en na 1 augustus ook nog studiefinanciering krijgen) mogen kiezen tussen het oude en nieuwe stelsel. Wie geen keuze maakt, gaat als mbo-student automatisch over naar het aflosregime van 35 jaar. Voor ho-studenten wijzigt het terugbetaalregime niet. 

Tegemoetkoming

De terugkeer van de basisbeurs betekent het einde van het sociaal leenstelsel. Als gebaar richting studenten die één of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd komt er een tegemoetkoming. Voor een (nominale) studieperiode van 4 jaar gaat het om € 1.436 per student. Deze tegemoetkoming is ook voor studenten die geen studiefinanciering hebben gehad. 

Verder ontvangen circa 375.000 studenten die hebben gestudeerd van 2015/16 tot en met 2018/19 een extra tegemoetkoming als vervanging van de studievoorschotvoucher van zo’n € 1.835. Deze wordt uitbetaald of in mindering gebracht op hun studieschuld. 

Deel dit artikel