Nieuws Curaçao

CBCS: Curaçao moet herfinanciering van coronaleningen onderhandelen met Nederland

CBCS: Curaçao moet herfinanciering van coronaleningen onderhandelen met Nederland

De Curaçaose regering zal met Nederland moeten gaan onderhandelen over de herfinanciering van de coronaleningen die volgend jaar afbetaald moeten worden. Dat zegt Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank. Gezien de huidige stand van de overheidsfinanciën is niet te verwachten dat Curaçao die af kan lossen.

De huidige schuld vanwege ontvangen liquiditeitssteun bedraagt 244 miljoen gulden. De president van de Centrale Bank verwacht opnieuw hoge tekorten in 2022 en om die te dekken zal Curaçao op leningen of liquiditeitssteun aangewezen blijven.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Schulden

De publieke schuldquote steeg in 2021 verder op tot negentig procent van het bruto nationaal product, dat wat alle inwoners van Curaçao in een jaar met elkaar verdienen. De Rijksministerraad heeft inmiddels wel goedgekeurd dat Curaçao net als in 2020 mag afwijken van artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht. Daarin staat dat de gewone dienst van de overheidsbegroting in evenwicht dient te zijn.

Het tekort op de gewone dienst is in 2021 afgenomen ten opzichte van 2020, volgens Doornbosch. Hij schrijft in zijn kwartaalbericht dat dat vooral het gevolg is van lagere overheidsuitgaven, waaronder uitgaven in verband met COVID-19, die werden getemperd door een daling van met name de belastinginkomsten.


Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel