Nieuws Curaçao

CBCS: Economische opleving geen garantie voor duurzaam economisch herstel

Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)

WILLEMSTAD – Dit jaar stijgt het bedrag dat Curaçaoënaars met elkaar verdienen nauwelijks, maar volgende jaar komt het bruto nationaal product in de buurt van 6,2 procent. Dat zegt Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Het economisch herstel wordt vooral ondersteund door een opleving van de toeristische activiteiten. ‘Maar de economische opleving garandeert geen duurzaam economisch herstel’, waarschuwt De Centrale Bank.

Sale juli 2024Sale juli 2024

‘Verwacht wordt dat de inflatie in 2021 sterk zal stijgen tot 2,9%, als gevolg van de stijgende internationale olieprijzen en de wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen. Gezien de sterke importafhankelijkheid, vertalen deze ontwikkelingen zich rechtstreeks naar onze binnenlandse prijzen. Verwacht wordt dat de inflatiedruk in 2022 enigszins zal afnemen’, vervolgt Doornbosch.

De sterke krimp van het reële bruto binnenlands product heeft zich in het eerste kwartaal van 2021 voortgezet. Die daalde met 13 procent. en werd gedreven door een scherpe daling van de netto buitenlandse vraag in combinatie met een lagere binnenlandse vraag. Dit gebeurde tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende inperkingsmaatregelen.

Sector

Een analyse per sector laat zien dat de reële toegevoegde waarde in alle sectoren van de economieën van Curaçao daalde. Maar de krimp was het meest uitgesproken in de sectoren restaurants en hotels, groot- en detailhandel, transport, opslag en communicatie, en vastgoed, verhuur en zakelijke dienstverlening.

De krimp in de sector restaurants en hotels was in het eerste kwartaal van 2021 groter dan in het eerste kwartaal van 2020. het verschil heeft te maken met de maanden januari en februari 2020, toen er nog geen pandemie was en het toerisme relatief goed presteerde.

Toerisme

In beide landen hadden de reis- en inreisvereisten, in combinatie met de gezondheidsrichtlijnen en de inperkingsmaatregelen te midden van de pandemie, een negatief effect op het verblijfstoerisme in het eerste kwartaal van 2021.

Voorts heeft het negatieve reisadvies van de Nederlandse regering voor Curaçao in de periode januari-maart van 2021 een sterk negatief effect gehad op het verblijfstoerisme in dat land. Hierdoor daalde het aantal verblijfstoeristen, het aantal overnachtingen en de bezettingsgraad van de hotels in Curaçao aanzienlijk.

Bovendien bleef het cruisetoerisme op Curaçao nagenoeg uit, na de stillegging van de sector als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Het negatieve resultaat van de sector groot- en detailhandel werd veroorzaakt door de daling van de binnenlandse vraag en de lagere toeristische bestedingen. In overeenstemming met de scherpe daling van de toeristische activiteiten, daalde ook de reële toegevoegde waarde in de sector vastgoed, verhuur en zakelijke dienstverlening aanzienlijk.

Transport

De sombere prestatie van de sector transport, opslag en communicatie is toe te schrijven aan een daling van activiteiten bij zowel de lucht- als de zeehavens. De activiteiten bij de luchthavens krompen als gevolg van een daling van het aantal commerciële landingen en het passagiersverkeer.

Ook de transportdiensten van de binnenlandse luchtvaartmaatschappijen liepen terug. De tegenvallende prestaties bij de havens weerspiegelden een daling van het aantal schepen dat de haven van Willemstad aandeed, met name cruiseschepen en tankers, en minder containerbewegingen.

Kwetsbaarheden

Doornbosch geeft aan dat in Curaçao de groei al voor het uitbreken van COVID-19 achterbleef bij het potentieel. ‘Deze zwakke groei was grotendeels te wijten aan onze macro-economische kwetsbaarheden, waaronder de werking van de kapitaal- en arbeidsmarkten, complexe administratieve procedures en hoge kosten van het zakendoen.’

‘Indien deze kwetsbaarheden niet doeltreffend worden aangepakt, bestaat er een aanzienlijk risico dat we op middellange termijn opnieuw op een pad van lage groei belanden’, waarschuwt de bankpresident. Tegelijkertijd wordt de regeringen van Curaçao geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van de overheidsfinanciën met stijgende tekorten op de lopende begroting en een oplopende overheidsschuld die nog verder wordt verergerd door de COVID-19-pandemie.

Landenpakket

‘De hervormingen die in het landenpakket met de Nederlandse regering zijn overeengekomen, geven Curaçao de kans om met technische en financiële steun deze zwakke punten aan te pakken en zo het investeringsklimaat te verbeteren, particuliere investeringen te stimuleren en een hoger, duurzaam economisch groeipad te bereiken’, legt Doornbosch uit.

‘Tegelijkertijd moeten maatregelen worden genomen om de overheidsfinanciën te verbeteren, waaronder hervormingen op het gebied van belastingen, de gezondheidszorg en het sociale stelsel van Curaçao. Een kritische succesfactor voor het bereiken van groeivriendelijke begrotingsconsolidatie is de ontwikkeling van een meerjarig begrotingskader dat het toezicht op de voortgang van de hervormingen zal vergemakkelijken en de noodzakelijke zekerheid zal bieden over de beschikbare financiële middelen’, aldus de Bankpresident tot slot.


Deel dit artikel