Economie

CBCS grijpt snoeihard in bij Ennia: verzekeraar onmiddellijk onder curatele

CBCS grijpt snoeihard in bij Ennia: verzekeraar onmiddellijk onder curatele

Het instellen van de noodmaatregel werd vandaag door het Gerecht verdedigbaar geacht, ondanks protest van Ennia en haar advocaten.

Door Harald Linkels

Willemstad- De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) heeft Ennia Caribe met onmiddelijke ingang onder curatele gesteld. De Bank heeft grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar. De zorgen van de Bank zijn niet nieuw. Eerder ook uitte collega-toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) haar grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar, die ook een grote pensioenpot beheert. DNB kon echter slechts een bijrol spelen, via het filiaal op Bonaire. Doordat het hoofdkantoor van Ennia op Curaçao is gevestigd, is CBCS de officiële toezichthouder.

Volgens CBCS is ingrijpen de enige mogelijkheid om te voorkomen dat de solvabiliteit van Ennia nog verder zou verslechteren. Via een web van vennootschappen die allen uiteindelijk toebehoren aan grootaandeelhouder Ansari, zou minstens als 1.5 miljard dollar aan verzekerings- en pensioengelden zijn weggesluisd via vorderingen en leningen van met elkaar samenhangende maatschappijn. Daarnaast stelt CBCS dat gepoogd zou zijn 100 miljoen dollar van een effectenrekening over te boeken naar een andere entiteit waarop CBCS geen zicht zou hebben.

CBCS grijpt snoeihard in bij Ennia: verzekeraar onmiddellijk onder curatele

Uit de stukken bij de uitgesproken noodregeling valt af te leiden dat er sprake is van een complexe structuur van samenhangende bedrijven, die echter allemaal naar dezelfde eigenaar zijn terug te leiden. Foto:

De maatregel van CBCS wordt, naar blijkt uit de stukken van de rechtszaak, mede ingegeven door de omvang van Ennia en aanverwante maatschappijen. Volgens CBCS heeft Ennia 50% van de verzekeringsmarkt op zowel Curaçao en St. Maarten in handen, terwijl zij zelfs 80% van de pensioenmarkt in handen zou hebben.

Door de maatregel kan CBCS de groep herstructureren en de solvabiliteit van de verzekeraar veilig stellen, dan wel voorkomen dat deze nog verder wordt uitgehold. Ennia en haar advocaten tekenden nog protest aan tegen de noodmaatregel, maar Rechter Sijsma ging mee met het verzoek van de CBCS en achtte de noodmaatregel verdedigbaar.

Deel dit artikel