Nieuws Curaçao

CBCS: Voorlopige ramingen duiden op een aanzienlijk economische krimp

Het effect van de sluiting van de grenzen op de economie van Curaçao is omvangrijk. Interim president van de Centrale bank, José Jardim benadrukt dat als de grenssluiting één maand duurt en er snel herstel is, de economie 4,5 procent zal krimpen. Als de sluiting zes maanden gaat duren, zal de economie met 14,2 procent krimpen. Bij een geleidelijk herstel is de krimp sterker, namelijk tussen de 8,8% (1 maand) en 19,4% (6 maanden).

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ondersteunt het onontkoombare besluit van de regeringen om de grenzen te sluiten gezien deze is ingegeven door het gevaar dat het virus oplevert voor de volksgezondheid.

“Indien de grenzen open zouden blijven zou dit veel levens kunnen eisen en het zorgstelsel op de eilanden langdurig kunnen verlammen. Geen van die beide effecten kunnen binnen kleine samenlevingen op verantwoorde wijze als een optie worden overwogen”, aldus CBCS-interim-president José Jardim.

Grote Offers

Zoals in een eerder persbericht is meegedeeld, zal de sluiting van de grenzen grote offers met zich mee brengen. De negatieve gevolgen voor de economie, in het bijzonder de sectoren toerisme, transport en de aan toerisme gerelateerde diensten zullen onder de sluiting van de grenzen lijden.

Hoe langer de sluiting van de grenzen duurt, hoe groter het negatieve effect zal zijn op de economie. Dit negatieve effect is ook afhankelijk van hoe snel de economie na heropening van de grenzen zich zal herstellen.

Sint Maarten

Voor Sint Maarten werd, voor de sluiting van de grenzen, een reële economische groei van 2,9 procent verwacht in 2020. Nu dat de grenzen zijn gesloten, zijn de projecties naar beneden bijgesteld. Indien de grenzen na één maand weer worden geopend, zal de economische groei bij een snel herstel tot 0,8% afzwakken. Indien de grenzen langer gesloten blijven, zal de economie echter krimpen. “Bij een sluiting van 6 maanden zou zelfs een krimp van 15,0% kunnen worden geregistreerd”, aldus de interim-president.

Bij een geleidelijk herstel zijn de vooruitzichten negatiever. De economie van Sint Maarten zou dan tussen de 5,7% (1 maand) en 29,2% (6 maanden) kunnen krimpen.

Steunpakket

In haar berekeningen heeft de CBCS nog geen rekening gehouden met de economische effecten van een mogelijke uitbraak van het virus op Curaçao en Sint Maarten (waaronder hogere kosten van gezondheidszorg en negatief effect op andere economische activiteiten).

De CBCS blijft benadrukken dat zowel Curaçao als Sint Maarten niet over instrumenten en middelen beschikken om deze crisissituatie te mitigeren.

“Juist in deze tijden moet de Nederlandse regering worden gewezen op een van de kernprincipes dat aan de basis ligt van het Koninkrijk en dat is neergelegd in artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand.”, aldus interim-president José Jardim. Gezien de omvangrijke effecten van het sluiten van de grenzen, dient er snel te worden geschakeld met het activeren van een steunpakket.

Deel dit artikel