Nieuws Curaçao

CBCS zet project ‘Introductie Caribische Gulden’ voort

WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – Met de goedkeuring van de Regeringen van Curaçao en Sint-Maarten gaat de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) verder met het project ‘Introductie Caribische Gulden’. De CBCS werkt er naar toe dat de Caribische gulden in 2024 wordt geïntroduceerd.

De voorbereidende werkzaamheden voor de introductie van de Caribische gulden waren in 2019 gestart en zijn vervolgens in 2020 gestaakt in afwachting van de IMF-evaluatie van de voor- en nadelen van een eigen munt versus een eventuele dollarisatie. Ten behoeve van de besluitvorming door de Landen over het wel of niet introduceren van een nieuwe munteenheid heeft de CBCS een beslisdocument opgesteld en aan de Ministers van Financiën van de Landen verstrekt. Beide regeringen hebben nu bevestigd akkoord te gaan met de introductie.

De introductie van een nieuwe munt is noodzakelijk gezien de verwachte tekorten die op termijn zullen ontstaan in de huidige voorraad van verschillende denominaties van de Nederlands- Antilliaanse gulden munten en bankbiljetten. Daarnaast maken de sterk verouderde specificaties van de bankbiljetten en de munten, met de huidige technische ontwikkelingen, het mogelijk kwalitatief goede vervalsingen te produceren. Het risico van een ontoereikende voorraad en de tekortschietende kwaliteit van de veiligheidskenmerken vormen een reëel afbreukrisico voor het vertrouwen in het wettig betaalmiddel en daarmee ook het vertrouwen in de veiligheid en efficiëntie van het betalingsverkeer.

De Caribische gulden-munten krijgen de volgende denominaties: 5 gulden, 1 gulden, 50 cent, 25 cent, 10 cent, 5 cent en 1 cent. De bankbiljetten worden uitgebracht in de denominaties 200 gulden, 100 gulden, 50 gulden, 20 gulden en tien gulden. De NAf 250 gulden maakt plaats voor de Caribische 200 gulden en de NAf 25 gulden maakt plaats voor de Caribische 20 gulden. Deze bedragen sluiten beter aan bij hetgeen in het internationale betalingsverkeer gebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de euro en de dollar. De Caribische gulden is, net zoals NAf, wettelijk gekoppeld aan de Amerikaanse dollar tegen een koers van US$ 1 = 1,79.

Communicatie

De CBCS zal al haar stakeholders regelmatig informeren over de voortgang van het project. Zo zijn bijvoorbeeld banken en houders van verkoop- en betaalautomaten al bij aanvang van het project hierbij betrokken. Dit is van belang zodat aanpassingen aan apparatuur en systemen tijdig doorgevoerd kunnen worden.

Ook het publiek zal op de hoogte worden gehouden van alle relevante ontwikkelingen.

Lees ook: https://curacao.nu/caribische-gulden-voor-curacao-en-sint-maarten-op-1-januari-2024/

Deel dit artikel