Economie

Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten houdt rente stabiel

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wijzigt haar leenrente niet en houdt deze op 5,75 procent. Deze beslissing volgt de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, haar eigen leenrente ook niet zal aanpassen vanwege de dalende inflatie in de VS. De bank benadrukt dat de economische reserves van de eilanden, die helpen om de waarde van de lokale gulden stabiel te houden ten opzichte van de Amerikaanse dollar, naar verwachting boven het gewenste niveau zullen blijven.

Het tekort op de lopende rekening – het verschil tussen wat Curaçao en Sint Maarten verdienen en uitgeven aan het buitenland – is gedaald en neemt naar verwachting verder af. “Maar deze daling is minder sterk dan eerder voorspeld, vanwege een minder sterke groei in de export van goederen en diensten, voornamelijk toerisme, en hogere importkosten door toegenomen investeringen”, aldus de directeur van de Centrale Bank, José Jardim.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Het toerisme, een belangrijke bron van inkomsten voor de eilanden, heeft minder opgebracht dan gehoopt, terwijl de kosten voor het importeren van goederen, nodig voor deze investeringen, zijn gestegen. Dit heeft invloed op de economie en de hoeveelheid geld die de Centrale Bank achter de hand houdt om de import van goederen te kunnen betalen.

Ondanks een verwachte lichte daling van deze reserves, blijft de zogenaamde importdekking, de maatstaf die aangeeft voor hoeveel maanden de eilanden hun import kunnen betalen zonder nieuwe inkomsten, ruim boven de veilige grens van drie maanden. “Tot februari 2024 zagen we een kleine afname in deze reserves, maar de importdekking blijft stabiel op 4,7 maanden”, voegt Jardim toe.

De liquiditeit van de banken, ofwel hoe makkelijk zij aan hun korte termijn verplichtingen kunnen voldoen, is na een toename in 2023 gedaald. Dit komt door diverse financiële bewegingen, waaronder de aankoop van buitenlandse valuta en de stijging van verplichte reserves die banken moeten aanhouden.

De CBCS zegt alert te blijven op internationale ontwikkelingen, vooral de beslissingen van de Fed, aangezien die directe gevolgen kunnen hebben voor de rentetarieven op Curaçao en Sint Maarten. De Centrale Bank benadrukt het belang van het handhaven van een solide valutapositie en zal doorgaan met het aanbieden van langetermijnleningen aan banken om de liquiditeit binnen de lokale markt te stimuleren.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel