Nieuws Curaçao

Centrale Bank: Curaçao op weg naar economisch herstel, zeker als de Raffinaderij weer start

WILLEMSTAD – Het gaat goed met de Monetaire Unie van Curaçao en Sint Maarten. Ondanks een verslechterd extern klimaat door onder andere de aanhoudende hoge inflatie heeft het herstel na de COVID-19 pandemie zich in 2022 voortgezet. Dat meldt de Centrale Bank.

Dat herstel zal nog voorspoediger zijn, mocht de raffinaderij in 2024 opengaan in het tweede kwartaal van 2023. In een zogenaamd impactscenario voorspelt de Centrale Bank dat de economische groei in Curaçao dan met 5,9 procent toeneemt. 

Dit is 3,2 procentpunten hoger dan in het basisscenario waarin de heropening van de raffinaderij niet wordt meegenomen. 

Ook al mag worden geconcludeerd dat een hervatting van de raffinageactiviteiten op Curaçao de economische vooruitzichten op middellange termijn aanzienlijk zal verbeteren, zoals blijkt uit de verwachte toename van de economische activiteit en werkgelegenheid, waarschuwt de Centrale Bank dat de economische resultaten van verschillende factoren zullen afhangen, waaronder de ontwikkeling van de internationale prijzen voor ruwe olie. 

Toerisme

De huidige groei in Curaçao komt vooral door een toename van het verblijfstoerisme. Curaçao boekte een reële economische groei van 5,9 procent.

Ten opzichte van de vooruitzichten van september is de prognose voor Curaçao met 0,4 procentpunt naar boven bijgesteld als gevolg van die sterker dan verwachte opleving van het verblijfstoerisme in de tweede helft van dit jaar. 

Verwacht wordt dat de groei in 2023 in de gehele monetaire unie zal afzwakken aangezien de omstandigheden wereldwijd naar verwachting moeilijk zullen blijven. 

In lijn met de verwachte lagere reële economische groei bij de belangrijkste handelspartners van de monetaire unie is de groeiprognose voor 2023 van Curaçao ten opzichte van de vooruitzichten van september 2022 naar beneden bijgesteld. 

Hoewel de inflatie nog steeds hoog zal blijven, daalt deze naar verwachting tot 4,5 procent.

Deel dit artikel