Nieuws Curaçao

Centrale Bank: financiële instellingen, belastingdienst en nutsbedrijven nekken ondernemersklimaat door bureaucratie

WILLEMSTAD – Financiële instellingen, de Landsontvanger en nutsbedrijven zorgen voor de meeste administratieve lasten op Curaçao. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

Reggie Martes, Economic Analysis & Research Specialist bij de Centrale Bank, suggereert dat zowel de overheid als particuliere instellingen maatregelen moeten nemen om de bureaucratie terug te dringen en zo het ondernemingsklimaat te verbeteren.

Het onderzoek, uitgevoerd tussen december 2021 en februari 2022, bestond uit een online-enquête onder particuliere bedrijven. Het was een samenwerking met de Kamer van Koophandel van Curaçao en Sint-Maarten, waarbij 775 bedrijven de enquête volledig invulden.

Problemen

Het onderzoek belicht de problemen die bedrijven ervaren met naleving van regelgeving en administratieve procedures. Beide landen gaven aan dat follow-up en contact met regelgevers, alsmede auditing & compliance monitoring de grootste lasten vormen.

Op Curaçao was auditing & compliance monitoring gemiddeld de grootste kostenpost, terwijl op Sint-Maarten het omgaan met follow-up en contact met regelgevers het zwaarst wogen.

Andere problemen die werden benadrukt, waren belastingvoorschriften, het verkrijgen van krediet, het aanleggen van elektriciteitsaansluitingen, het starten van een bedrijf en het aanvragen van verschillende soorten vergunningen.

Start-up

Bedrijven doen gemiddeld zes maanden over het opstarten van een nieuw bedrijf, voornamelijk door lange wachttijden voor vergunningen en het openen van bankrekeningen.

Om deze problemen aan te pakken, suggereerden de respondenten digitalisering en centralisatie van processen, verkorting van feedback- en papierwerktijden, afschaffing van onnodige vergunningen en meer samenwerking en gegevensuitwisseling tussen instellingen.

Deel dit artikel