Algemeen

Centrale Bank heeft nieuw systeem voor risicodetectie

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten zegt haar systemen voor het monitoren van risico’s aanzienlijk te hebben verbeterd om beter in te spelen op wereldwijde financiële ontwikkelingen. Met een geavanceerd systeem voor vroegtijdige waarschuwingen kan de Centrale Bank nu sneller en effectiever potentiële risico’s voor het financiële systeem signaleren.

Dit nieuwe systeem is voornamelijk gericht op het herkennen van systemische risico’s, dit zijn risico’s die de stabiliteit van het gehele financiële systeem kunnen bedreigen. “Door potentiële problemen al in een vroeg stadium te detecteren, kunnen we sneller reageren met passende beleidsmaatregelen,” aldus een woordvoerder van de Centrale Bank. Het systeem maakt gebruik van diverse indicatoren en scenarioanalyses om te beoordelen hoe financiële instellingen zouden reageren op onverwachte economische schokken.

Naast dit systeem werkt de Centrale Bank ook aan een tool om de huizenmarkt beter te kunnen analyseren. Door het verzamelen van data over woningprijzen en aanbod, kan de bank de marktontwikkelingen en gerelateerde risico’s beter in de gaten houden.

In samenwerking met het Caribbean Regional Technical Assistance Center heeft de Centrale Bank een model ontwikkeld om kredietrisico’s te beoordelen. Dit model berekent hoe macro-economische schokken de kwaliteit van activa van banken kunnen beïnvloeden. “Hierdoor kunnen we de impact van deze risico’s nauwkeuriger meten en zo nodig ingrijpen,” legt de woordvoerder uit.

Bovendien heeft de Centrale Bank samen met nationale AML/CFT-toezichthouders en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een project opgezet voor het monitoren van grensoverschrijdende financiële transacties. Dit instrument helpt toezichthouders bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken en het misbruik van het financiële stelsel.

Deel dit artikel