Nieuws Curaçao

Centrale Bank: Huidig zorgsysteem is niet langer houdbaar

WILLEMSTAD – “De zorgsector van Curaçao is in haar huidige vorm niet langer houdbaar”, zegt Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. Ondanks verbeteringen in de begrotingen van 2022, zijn essentiële hervormingen op het gebied van openbare financiën, met name de zorgsector, nog steeds noodzakelijk.

In het Economisch Bulletin van juni 2023 verduidelijkt Doornbosch: “In 2019 bedroegen de zorguitgaven 11,6 procent van het Bruto Binnenlands Product van Curaçao, wat aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde van de kleine Caribische landen, midden- en lage inkomenslanden.” 

Deze onhoudbare situatie wordt versterkt door de demografische veranderingen zoals de vergrijzing van de bevolking en de toename van het aantal gevallen van chronische ziekten. “Ze leggen een zware last op het zorgsysteem en daardoor op de overheidsfinanciën van Curaçao.”

Doornbosch wijst erop dat zorguitgaven sneller groeien dan de economische groei van Curaçao. Hierdoor nemen de zorguitgaven een steeds groter deel van het Bruto Binnenlands Product van het land in beslag en blijft er minder ruimte over voor andere economische sectoren.

Volgens de president van de Centrale Bank kunnen verschillende maatregelen helpen om deze situatie te verbeteren, zoals het invoeren van een ‘eigen risico’ voor de basisverzekering, het verbeteren van de rol van huisartsen in de controle van de uitgaven, het verhogen van het gebruik van generieke geneesmiddelen en het bevorderen van een gezondere levensstijl.

Deel dit artikel