Nieuws Curaçao

Centrale Bank meldt succesvolle uitgifte van Sint Maarten obligatielening

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Het Land Sint-Maarten heeft een succesvolle obligatielening uitgezet met een looptijd van twintig jaar en een jaarlijkse rente van 3,24 procent. 

Er zijn inschrijvingen ontvangen voor een totaal nominaal bedrag van bijna 61,4 miljoen Antilliaanse guldens. De lening, die start op 10 november en doorloopt tot 2043, is volledig geaccepteerd door de regering van Sint-Maarten tegen de uitgifteprijs van honderd procent.

Een obligatielening is een lening waarbij de uitgever, in dit geval het Land Sint-Maarten, belooft om de lening op een bepaalde datum terug te betalen met een vooraf afgesproken rente. Het nominale bedrag is het bedrag waarover de rente wordt berekend en dat aan het eind van de looptijd wordt terugbetaald. Bij deze obligatielening is het nominale bedrag van de geaccepteerde lening ruim 60,8 miljoen Antilliaanse guldens.

De inschrijvers storten hun investering op vrijdag 10 november. Storten betekent dat het geld overgemaakt wordt naar de rekening van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, die de obligatielening beheert.

Deze lening biedt investeerders een rendement van 3,24 procent per jaar, wat inhoudt dat zij jaarlijks een vaste rente ontvangen op het bedrag dat zij uitlenen. Het rendement is gelijk aan de rente omdat de lening is uitgegeven tegen een koers van honderd procent, wat betekent dat de waarde van de obligatie gelijk is aan het bedrag dat wordt terugbetaald aan het einde van de looptijd.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel