Nieuws Curaçao

Centrale Bank: nieuwe Caribische Gulden tweede helft 2024

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten denkt dat de invoering van de nieuwe Caribische Gulden in de tweede helft van 2024 zijn beslag gaat krijgen. Deze nieuwe munt vervangt de Nederlands Antilliaanse gulden die sinds 1952 in omloop was.

De invoering van een nieuwe munteenheid is noodzakelijk geworden gezien de verwachte tekorten in de voorraad van de verschillende coupures bankbiljetten en munten van de Nederlandse Antilliaanse gulden.

Ook de bankbiljettendrukkerij die Antilliaanse guldenbankbiljetten produceert, heeft de productie van bankbiljetten gestaakt en andere bankbiljettendrukkerijen hebben aangegeven dat zij – onder meer gezien de verouderde echtheidskenmerken van de Nederlands Antilliaanse guldenbankbiljetten – niet in staat zijn deze bankbiljetten te produceren op basis van op dezelfde specificaties.

Het wijzigen van de specificaties van de Nederlandse Antilliaanse guldenbankbiljetten, resulterend in het upgraden van deze bankbiljetten, is daarom noodzakelijk om nieuwe bankbiljetten te kunnen produceren om aan de vraag te kunnen voldoen.

Aangezien de kosten van het opwaarderen van de oude bankbiljetten en het effect hiervan op het betalingsverkeer vergelijkbaar zijn met de invoering van een nieuwe munteenheid, is het logisch dat een nieuwe munteenheid wordt ingevoerd, aldus de Bank.

Coupures

Hoe de nieuwe munt eruit gaat zien is nog niet bekend. Wel dat de Caribische guldenmunten worden uitgegeven in de waarden: 5 gulden, 1 gulden, 50 cent, 25 cent, 10 cent, 5 cent en 1 cent. Voor bankbiljetten zijn de coupures 200 gulden, 100 gulden, 50 gulden, 20 gulden en 10 gulden.

Het biljet van 250 gulden wordt vervangen door het biljet van 200 Caribische gulden en het biljet van 25 door het biljet van 20 Caribische gulden.

De nieuwe coupures van bankbiljetten sluiten beter aan bij de algemene internationale praktijken in het betalingsverkeer, zoals in het geval van de euro en de dollar.

De Caribische gulden wordt wettelijk gekoppeld aan de Amerikaanse dollar tegen een wisselkoers van US$1 = 1,79 Caribische gulden. De wisselkoers tussen de Nederlands Antilliaanse gulden en de Caribische gulden zal 1:1 zijn. De Nederlands Antilliaanse gulden en de Caribische gulden zijn gelijkwaardig.

Deel dit artikel