Algemeen

Centrale Bank onderzoekt microkredieten bedrijven op Curaçao

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten doet onderzoek om inzicht te krijgen in de microkredietmarkt op Curaçao. Er is volgens de Bank weinig bekend over de effectiviteit en impact van microkredieten aan middelgrote en kleine bedrijven (MKB) op het eiland. 

De Centrale Bank wil weten hoe microkredieten als financieel instrument kunnen worden versterkt. In dit kader ontvangen bedrijven die een microkrediet hebben ontvangen een uitnodiging van hun financiële instelling om deel te nemen aan een online-enquête. De enquête is anoniem en alle verzamelde gegevens en informatie worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Uit een onderzoek in 2023 naar het effect van bureaucratie op de bedrijvigheid in Curaçao bleek dat toegang tot financiering een uitdaging kan vormen voor bedrijven, met name voor het midden- en kleinbedrijf. 

Microkrediet wordt vaak beschouwd als een financieringsalternatief voor hen die beperkte toegang hebben tot krediet. Dit soort leningen kent over het algemeen minder strenge voorwaarden dan traditionele zakelijke leningen, waardoor het voor een breder spectrum van aanvragers toegankelijk is, maar wordt aangeboden tegen relatief hogere rentetarieven.

De CBCS-enquête wordt gehouden in samenwerking met verschillende financiële instellingen op Curaçao en wordt aangeboden in vier talen: Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. De benodigde tijd om de enquête in te vullen is naar schatting tien minuten en de gegevens van de respondenten blijven anoniem. De resultaten van dit onderzoek worden in september dit jaar gepubliceerd.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel