Nieuws Curaçao

Centrale Bank past monetair beleid aan om Corona

De economische vooruitzichten voor de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten zijn aanzienlijk verslechterd. Dat schrijft de Centrale Bank in een persbericht. Het onontkoombare besluit tot het sluiten van de grenzen om de lokale bevolkingen te beschermen tegen het Corona-virus vraagt grote offers.

De belangrijkste exportsector, het toerisme, komt feitelijk tot stilstand. Met als gevolg een economische krimp op zowel Curaçao als op Sint Maarten.

Het inkomen van belangrijke delen van de bevolking en bedrijven van de eilanden is onzeker en zal de komende maanden onderbrekingen kunnen kennen.

De Bank meent dat het daarom noodzakelijk is het financiële systeem in staat te stellen de economie te blijven financieren in deze extreem moeilijke tijden zodat de economie kan blijven draaien.

Hiervoor zijn aanpassingen nodig die de bevolking en bedrijven van de eilanden helpen in deze moeilijke tijden, de financiële instellingen helpen bij het tegemoetkomen van klanten en ook de banken zelf helpen om de (on)voorzienbare schokken te absorberen.

In dat verband zijn tijdelijke aanpassingen nodig in het monetaire beleid, alsook in het prudentiële toezichtkader en heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten het volgende besloten:

A. Monetair beleid

  • De beleningsrente wordt verlaagt met 150 basispunten. Hiermee komt de rente terug op het dieptepunt van de financiële crisis van 2008 – 2009, namelijk 1.00 procent. De beleningsrente is de rente waartegen de centrale bank de banken leningen verstrekt. Tevens zal de opslag op de beleningsrente van 200 basispunten op leningen van meer dan NAf 20,0 miljoen voorlopig worden opgeschort. Deze maatregel wordt genomen in combinatie met de herintroductie van de mogelijkheid voor banken om bij de Bank rood te staan. Met deze maatregel beoogt de Bank te garanderen dat de banken toegang hebben tot liquiditeiten telkens wanneer dat nodig mocht blijken en de financieringskosten daarvan te verlagen. Op deze wijze kan de financiering van de economie worden gewaarborgd.
  • De rente op Certificates of Deposit (CD’s) te verlagen. Hiermee geeft de Bank aan de verruiming van de geldmarkt tijdelijk binnen bepaalde grenzen te accommoderen door minder geld uit de markt te willen halen.
  • De verstrekking van deviezenvergunningen die een overmaking naar het buitenland tot gevolg hebben met onmiddellijk ingang op te schorten. Dit geldt ook voor reeds ingediende aanvragen waarvan de vergunning nog niet is verstrekt. Overmakingen die nog moeten plaatsvinden op basis van een reeds verstrekte vergunning kunnen gewoon worden uitgevoerd. De verstrekking van deviezenvergunningen wordt op een nader door de Bank te bepalen tijdstip hervat. Overmakingen naar het buitenland waarvoor geen deviezenvergunning is vereist kunnen normaal doorgaan vinden.

B. Toezichtbeleid

  • De volgende toezichtregels tijdelijk te flexibiliseren:
  • Banken en kredietinstellingen krijgen de ruimte om de betaling van rente en aflossingen op door hun uitgegeven leningen uit te stellen (aflossings- en interestvrije periode) voor 3 – 6 maanden zonder dat ze hiervoor een voorziening hoeven te treffen. Deze flexibilisering gaat met onmiddellijke ingang in. De Bank zal deze faciliteit nauwlettend monitoren.
  • Banken krijgen de ruimte om de debt-service-ratio, die thans 37% bedraagt, tijdelijk te mogen overschrijden tot 50%. Deze flexibilisering gaat met onmiddellijke ingang in. De Bank zal deze faciliteit nauwlettend monitoren.
  • Levensverzekeraars en pensioeninstellingen krijgen de ruimte om de betaling van polis-premies door de verzekerden uit te stellen voor 3 – 6 maanden zonder dat ze hiervoor een voorziening hoeven te treffen. Deze flexibilisering gaat met onmiddellijke ingang in. De Bank zal deze faciliteit nauwlettend monitoren.
Deel dit artikel