Nieuws Curaçao

Centrale Bank sluit 2021 af met verlies van drie miljoen gulden

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten heeft 2021 afgesloten met een verlies van ongeveer drie miljoen. Dit is één miljoen minder dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2021.

De daling van het resultaat zou hoger zijn geweest als de Centrale Bank die niet gecompenseerd zou hebben met onder andere een stijging van de interestopbrengsten op de lokale beleggingen van ruim 2,5 miljoen gulden.

Ook kreeg de bank meer inkomsten binnen door een stijging in de toezichtskosten die zij berekent bij financiële instellingen die onder curatele staan. Verder is er bezuinigd op de kosten voor personeel in het kader van een reorganisatie. Dat leverde bijna acht miljoen gulden op.

Goud
De Centrale Bank heeft vorig jaar ook een deel van haar goud verkocht en gekocht. Volgens het jaarverslag heeft dit geen invloed gehad op de totale goudvoorraad, maar leverde het wel bijna 9 miljoen gulden op. Deze waarde-mutatie is de facto een boekwinst doordat de goudvoorraad tegen een lagere waarde op de balans stond dan waarvoor deze is verhandeld.

Balans
De balans van de Centrale Bank per 31 december 2021 toont een stijging van ruim 254 miljoen gulden ten opzichte van de stand per 31 december 2020. Deze stijging is het resultaat van onder meer de fondsen ontvangen van Nederland in het kader van de liquiditeitssteun aan de landen Curaçao en Sint Maarten om de negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen en het oplossen van de Girobank problematiek.

Herstel
In 2022 en de daarop volgende jaren wil de Centrale Bank verder werken aan het herstel van haar financiële positie via resultaatverbetering. De bank zegt zich in te gaan zetten voor verdere verhoging van haar inkomsten, en tegelijkertijd worden verdere kostenbeheersingsmaatregelen geïmplementeerd.

De bank verwacht dat de internationale rentestand de komende jaren weer gaat stijgen, wat op de middellange termijn een positieve invloed heeft op de interestopbrengsten van de bank.

Het beleggingsbeleid is aangepast om meer flexibiliteit te creëren in de beleggingsmogelijkheden. Het wijzigingsvoorstel in het Bankstatuut dat deze flexibilisering mogelijk moet maken, is al aangeboden aan de Ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten.

Door de belegbare reserves rendabeler in te zetten, verwacht de Centrale Bank een additionele verhoging van interestopbrengsten te realiseren.

Toezicht
Voor wat betreft toezicht is het streven dat dit op termijn self supporting wordt. Dit betekent dat de Centrale Bank in staat moet zijn de toezichtkosten volledig door te belasten aan de onder toezicht staande financiële instellingen. Dit is van belang om de kwaliteit van het toezicht en het vertrouwen in de financiële sector van de landen Curaçao en Sint Maarten te blijven waarborgen.

Het Jaarverslag 2021 is te vinden op de website van de Centrale Bank: www.centralbank.cw/publications.

Deel dit artikel