Nieuws Curaçao

Centrale Bank sluit 2022 af met winst dankzij goudtransactie

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft het financiële jaar 2022 positief afgesloten met een winst van 1,3 miljoen gulden. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de bank. De winst is voornamelijk het resultaat van een slimme goudtransactie, zo legt Richard Doornbosch, president van de CBCS, uit.

“Deze winst is te danken aan een goudtransactie waarbij we een deel van de ongerealiseerde kapitaalwinst hebben omgezet door goud te verkopen en direct terug te kopen, terwijl we dezelfde fysieke hoeveelheid goud behielden,” zegt Doornbosch. “Dit compenseerde de verliezen op onze beleggingen en het niet-gerealiseerde verlies uit marktwaardeveranderingen, die het gevolg waren van stijgende rentevoeten op de internationale markt.”

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze positieve ontwikkeling werd enigszins getemperd door toenemende kosten. Doornbosch wijst op meerdere factoren: “We zagen een toename in kosten door onder meer de verdere implementatie van ons reorganisatieplan, stijgende reiskosten na het opheffen van COVID-19 beperkingen, en investeringen in nieuwe softwareapplicaties en cybersecurity.”

Ondanks deze uitdagingen benadrukt Doornbosch de inspanningen van de bank om haar beleggingsopbrengsten te verbeteren. “Voortdurende herbeoordeling en verbetering van ons beleggingsbeleid zijn essentieel. Ook streven we ernaar om met de financiële sectoren overeenstemming te bereiken over de toezichtkosten.”

In het licht van de nieuwe wetgeving hebben Curaçao en Sint Maarten in 2022 een Landsverordening normering topinkomens ingevoerd. Doornboschzegt dat hij nog geen volledig overzicht kan geven, zolang er geen procedure is om de nieuwe wet aan te laten sluiten op het bankcharter.

De CBCS richt zich ook op duurzame strategische initiatieven. “In maart 2022 lanceerden we ons ‘Strategisch Plan CBCS 2025’, gericht op een gedigitaliseerd en duurzaam CBCS. Dit plan zal ons helpen onze missie te vervullen om de stabiliteit en integriteit van het monetaire en financiële systeem te bevorderen,” legt Doornbosch uit.

Een ander belangrijk initiatief in 2022 was de introductie van een nieuwe risicogebaseerde methodologie voor het toezicht en de modernisering van het interbancaire betalingssysteem met de lancering van een Instant Payment Service (IPS). “Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor onze binnenlandse markten en plaatst ons, samen met Bonaire en Aruba, als enkele van de eerste eilanden in het Caribisch gebied met zo’n infrastructuur,” aldus Doornbosch.

De CBCS zal in haar streven naar efficiëntie en kostenbeheersing doorgaan met het benutten van technologische ontwikkelingen. “Het jaarverslag en de goedkeuring door de Raad van Commissarissen en Vermogensgerechtigden tonen onze toewijding aan een stabiel en integraal financieel systeem in Curaçao en Sint Maarten,” sluit Doornbosch af.

Deel dit artikel