Nieuws Curaçao

Centrale Bank start projecten om institutionele beleggers sterker te maken

WILLEMSTAD – De financiële gezondheid van lokale beleggers wordt op de proef gesteld. Dit alles wordt geanalyseerd en gepresenteerd in het Financial Stability Report 2023 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

De huidige financiële markten zijn erg instabiel en de financieringsvoorwaarden worden strenger. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn er nu intensieve projecten en hervormingen gestart om de weerbaarheid en stabiliteit van institutionele beleggers te versterken. 

Uitdagingen

De Centrale Bank voert verschillende projecten uit om de veerkracht van institutionele beleggers te vergroten en verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen beter voor te bereiden op toekomstige uitdagingen. 

Deze projecten omvatten een evaluatie van de beleggingsregels, aanpassing van de rekenrente en een uitgebreide beoordeling van het pensioenstelsel. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het toezicht op pensioenfondsen.

Het project met betrekking tot de rekenrente zal ervoor zorgen dat de dekkingsgraad en de financiële positie van institutionele beleggers realistisch worden weergegeven. 

Beleggingsregels

Daarnaast wordt er gekeken naar de beleggingsregels, omdat sommige instellingen aangeven dat het gebrek aan geschikte lokale investeringen beperkend werkt. 

Eventuele wijzigingen in deze regels zullen in overeenstemming zijn met het monetaire beleid van de Centrale Bank, dat ervoor zorgt dat er voldoende buitenlandse reserves beschikbaar zijn.

Pensioenstelsel

Ook wordt het pensioenstelsel grondig geëvalueerd om te bepalen of het houdbaar is en in de toekomst nog steeds zijn functie kan vervullen. De nieuwe wetgeving voor pensioenfondsen biedt flexibiliteit en mogelijkheden voor toekomstige aanpassingen in het stelsel.

Beleggers

De Stability-rapportage rapporteert over eenenveertig institutionele beleggers op ons eiland, waaronder tien levensverzekeringsmaatschappijen, negentien schadeverzekeringsmaatschappijen en twaalf pensioenfondsen. 

De bevindingen voor het jaar 2021 laten over het algemeen stabiele prestaties zien van zowel verzekeringsmaatschappijen als pensioenfondsen. Maar door de teleurstellende resultaten op de internationale financiële markten in 2022 en 2023 worden veel instellingen waarschijnlijk hard geraakt. 

Ondanks deze uitdagende mondiale en lokale ontwikkelingen hebben de institutionele beleggers veerkracht getoond en laten zien dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderingen, aldus de Centrale Bank.

Deel dit artikel