Nieuws Curaçao

Centrale Bank trekt noodregeling in kredietinstelling ACU

WILLEMSTAD – De rechter heeft gisteren op verzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de noodregeling ingetrokken, zodat de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU weer over een bankvergunning beschikt. 

Het intrekken van de noodregeling komt nadat ACU op 23 juli eindelijk nieuwe statuten en reglementen heeft vastgesteld. Daarmee is het door de Centrale Bank vereiste bestuursmodel een feit.

Bol AlgemeenBol Algemeen

In de nieuwe statuten en reglementen zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur en de raad van toezicht duidelijk beschreven. Dat was eerder niet het geval. Die onduidelijkheid vormde een bron van onenigheid binnen ACU en reden voor de Centrale Bank om de instelling in 2020 onder curatele te zetten. 

Om bestuur zover te krijgen de door de Algemene Ledenvergadering aangenomen nieuwe statuten vast te stellen, werd op 19 juli de bankvergunning ingetrokken. 

ACU is nu zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuwe bestuursmodel en het aantrekken van de leden van de Raad van Supervisie en van nieuwe bestuurders. 

Deel dit artikel