Nieuws Curaçao

Centrale bank verhoogt opnieuw beleningsrente

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verhoogt de beleningsrente naar 4,75 procent. Dit is de derde aanpassing dit jaar. De beleningsrente is het tarief waartegen commerciële banken bij de Centrale Bank kunnen lenen als ze tijdelijk niet genoeg geld in kas hebben. 

De huidige verhoging van de beleningsrente sluit volgens de Centrale Bank aan bij een verwachte verdere stijging van de rentetarieven op de internationale financiële markten.

De bruto officiële reserves en de importdekking zijn nog steeds solide, maar vertonen dit jaar wel een dalende trend en nemen in 2023 verder af, denkt de CBCS. Dat kan leiden tot verdere aanscherping, dus nog hogere rente het komende jaar.

Koopkracht

De wereldwijde economische groei in 2022 is aanzienlijk afgenomen door onder meer de aanhoudend hoge inflatie, waardoor de koopkracht van de consument wordt afgeremd. Dat zal in 2023 niet anders zijn, verwacht de bank. Ook voor Curaçao.

Volgens voorlopige cijfers noteert Curaçao een reële bbp-groei van bijna zes procent, gedragen door een herstel van het verblijfstoerisme. Maar de economische vooruitzichten voor 2023 zijn naar beneden bijgesteld, voornamelijk vanwege de verwachte economische vertraging bij de belangrijkste handelspartners, namelijk de Verenigde Staten en Nederland. ‘

Bol AlgemeenBol Algemeen

De reële economische groei zal in 2023 in de gehele monetaire unie afnemen tot 2,7 procent in Curaçao en 3,3 procent in Sint Maarten.

Lopende rekening

De sterk gestegen internationale prijzen van zowel olie als andere grondstoffen hebben geleid tot een sterke verslechtering van de ruilvoet van de monetaire unie. Daardoor is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in 2022 sneller opgelopen dan aanvankelijk werd verwacht. 

De lopende rekening is een van de twee belangrijkste maatstaven om de buitenlandse handel van een land te duiden. De ruilvoet of prijsverhouding is de verhouding tussen de prijs van de uitvoer en de prijs van de invoer van een land.

Ondanks een verwachte daling van de internationale olieprijzen zal het tekort op de lopende rekening in 2023 vrijwel gelijk blijven omdat de deviezeninkomsten uit voornamelijk toeristische activiteiten door een vertraging van de externe vraag minder snel zullen toenemen. 

Aangezien de externe financiering en kapitaaloverdrachten onvoldoende zijn om het tekort op de lopende rekening te kunnen dekken, zullen de bruto officiële reserves in 2022-2023 naar verwachting afnemen. Verder daalt de importdekking in 2022 volgens de meest recente ramingen tot 4,5 maand, wat nog steeds ruim boven de norm van drie maanden ligt. 

Maar de liquiditeit van de commerciële banken vertoont sinds oktober een toename, waarmee een einde kwam aan de dalende trend die in maart van dit jaar was ingezet.

Neerwaarts

Verder zegt de Centrale Bank dat de risico’s voor de economische vooruitzichten van de monetaire unie nog aanzienlijk en neerwaarts gericht zijn. De overloopeffecten van de oorlog in Oekraïne, een aanmerkelijk hoger dan verwachte inflatie die het beschikbare inkomen zal aantasten en een trager dan verwachte groei of zelfs recessie bij de belangrijkste handelspartners van de monetaire unie zijn de belangrijkste risico’s voor deze vooruitzichten.

Een strenger dan verwacht internationaal monetair beleid en financieringsvoorwaarden, een verdere versterking van de Amerikaanse dollar, een heropleving van de wereldwijde gezondheidscrises, een verdere daling van de beschikbaarheid van vliegtuigstoelen en het optreden van natuurrampen en extreme weersomstandigheden zijn additionele factoren die de economische vooruitzichten voor de monetaire unie negatief kunnen beïnvloeden. 

Daarnaast zou de doorvoering van fiscale bezuinigingsmaatregelen die geen ruimte laten voor overheidsinvesteringen een bedreiging kunnen vormen voor het tempo van het economisch herstel in zowel Curaçao als Sint Maarten.

Voor Curaçao specifiek blijft de huidige onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt een neerwaarts risico, terwijl een hervatting van de activiteiten van de raffinaderij een sneller dan verwacht economisch herstel zou kunnen ondersteunen. 

Deel dit artikel