Nieuws Curaçao

Centrale Bank wijzigt beleningsrente niet, ondanks internationale ontwikkelingen

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, CBCS, heeft besloten de beleningsrente, het tarief waartegen commerciële banken kunnen lenen bij liquiditeitstekorten, ongewijzigd te laten op 5,75 procent. Dit besluit volgt op de verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve haar beleidsrente, die invloed heeft op internationale rentetarieven, ook niet zal wijzigen gezien de afnemende inflatie in de VS.

De CBCS heeft haar monetaire beleid gepauzeerd door de beleningsrente, een cruciaal rentetarief voor commerciële banken, ongewijzigd te laten. Dit besluit is mede gebaseerd op de verwachting dat de Amerikaanse Fed haar rentebeleid niet zal aanpassen vanwege de dalende inflatie in de Verenigde Staten.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Inflatie is de snelheid waarmee de prijzen van goederen en diensten stijgen. Wanneer de inflatie daalt, kunnen Centrale Banken besluiten om hun rentetarieven niet te verhogen, wat helpt om de economie te stabiliseren.

Bruto reserves

De CBCS neemt deze beslissing ook in het licht van de stabiele ontwikkeling van de bruto officiële reserves en de importdekking van de monetaire unie. Bruto officiële reserves zijn de valutareserves die een Centrale Bank aanhoudt, terwijl importdekking de periode aangeeft waarin een land zijn invoer kan bekostigen met deze reserves. Hoewel er schommelingen zijn geweest, bleven deze indicatoren grotendeels in lijn met de verwachtingen.

Volgens de financieel-economisch directeur van de Centrale Bank, José Jardim, is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans – een overzicht van alle transacties van een land met het buitenland – gedaald van 19,4 procent van het bruto binnenlands product in 2022 naar 13,7 procent in 2023. Dit duidt op een verbetering van de financiële positie van de monetaire unie.

Jardim verklaart verder dat de bijstelling van de export- en importschattingen, met name in sectoren zoals toerisme, bunker- en transportactiviteiten, een rol speelt in deze ontwikkeling. Een hogere export draagt bij aan de economische groei, terwijl een stijging van de import wijst op een toename van de consumptie en investeringen binnen het land.

De bruto officiële reserves hebben sterke schommelingen vertoond in 2023, maar bleven eind november op een vergelijkbaar niveau als eind 2022. Dit werd mede mogelijk gemaakt door overmakingen van de Wereldbank voor de wederopbouw van Sint-Maarten en buitenlandse pensioenfondsen.

Importdekking

De importdekking daalde licht van 4,6 maanden in december 2022 tot 4,5 maanden in november 2023, maar blijft ruim boven de norm van drie maanden. Dit betekent dat Curaçao en Sint-Maarten nog steeds in staat zijn hun import voor meerdere maanden te dekken zonder nieuwe inkomsten.

De beslissing van de Centrale Bank om de beleningsrente ongewijzigd te laten is een belangrijke indicatie dat de monetaire autoriteiten vertrouwen hebben in de stabiliteit van de economie van Curaçao en Sint-Maarten. Dit kan positieve gevolgen hebben voor zowel consumenten als bedrijven in de regio, die profiteren van de stabiliteit en voorspelbaarheid in het financiële klimaat.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel