Nieuws Curaçao

CFT: Curaçao moet begrotingsrisico’s dringend aanpakken

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten dringt er bij de regering van Curaçao op aan om de financiële ruimte die is ontstaan na de recente oplossing voor de problemen bij verzekeringsmaatschappij ENNIA, te gebruiken voor het aanpakken van belangrijke begrotingsrisico’s. Deze risico’s omvatten de nationale schuldpositie en tekorten in de zorg en sociale zekerheid.

Begrotingsrisico’s verwijzen naar potentiële problemen die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke financiële resultaten van een overheid afwijken van de oorspronkelijke begrotingsplannen. Dit kan betekenen dat een overheid meer uitgeeft dan gepland of minder inkomsten genereert dan verwacht. Dergelijke risico’s kunnen de financiële stabiliteit en duurzaamheid van een land of lokale overheid onder druk zetten. 

Ennia

Na intensieve gesprekken heeft Curaçao, in samenwerking met Sint Maarten en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), eind 2023 een overeenkomst bereikt om ENNIA te redden. 

Als onderdeel van deze overeenkomst verplicht Curaçao zich om vanaf 2027 jaarlijks ANG 30 miljoen te betalen, voor een periode van 30 jaar. Ondanks deze zware last benadrukt het Cft het belang van een prudent begrotingsbeleid, vooral nu er nog enige financiële manoeuvreerruimte is.

Het Cft uit zijn zorgen over diverse risico’s die de begroting verder kunnen belasten. Vooral de precaire financiële situatie van het Curaçao Medical Center (CMC) baart het Cft zorgen, en men benadrukt de noodzaak van een structurele oplossing uiterlijk in 2024. 

Zonder hervormingen in de zorgsector en aanpassingen in het inkomstenbeleid, met name de onzekere inkomsten uit vergunningen voor kansspelaanbieders, zouden aanvullende bijdragen uit de landsbegroting noodzakelijk zijn.

Liquiditeitslening

Tegelijkertijd moedigt het Cft Curaçao aan om te blijven onderhandelen met Nederland over een verlaging van de rente op de geherfinancierde liquiditeitssteunlening van ANG 911 miljoen. Een lagere rente zou Curaçao financiële ademruimte geven, die het best kan worden ingezet voor schuldaflossing en investeringen, in plaats van het verhogen van andere lasten.

Duurzame investeringen en hervormingen zijn volgens het Cft essentieel voor het realiseren van duurzame economische groei en het waarborgen van de betaalbaarheid van de schuld. Voor 2024 heeft Curaçao 133 miljoen gulden begroot voor nieuwe investeringen, deels gefinancierd door nieuwe leningen. Toch blijft de uitvoeringscapaciteit een uitdaging, aangezien in 2023 slechts de helft van de geplande investeringen werd gerealiseerd.

Het Cft roept Curaçao op om transparanter te zijn over de liquiditeitsplanning en ervoor te zorgen dat investeringen en de aanpak van de schuldpositie hand in hand gaan. Risico’s voor de begroting moeten duidelijk in kaart worden gebracht en met voortvarendheid worden opgelost. Het advies van het Cft is duidelijk: Curaçao moet doortastend en snel handelen om zijn financiële toekomst veilig te stellen.

Deel dit artikel