Overheid

CFT: Curaçao moet financiële strategie aanscherpen

CFT aan de Rouvilleweg in Otrobanda

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft Curaçao opgeroepen om significante aanpassingen in haar begroting voor 2024 door te voeren. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht. Het Cft heeft een reeks aanbevelingen gegeven, waaronder het verhogen van de liquiditeit en het oplossen van aanhoudende tekorten in de gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Volgens het Cft moet Curaçao het tempo van haar financiële hervormingen verhogen. Dit geldt met name voor de tekorten in de zorg en sociale zekerheid die op korte termijn moeten worden aangepakt om verdere financiële lasten te voorkomen. Ook is er dringende aandacht nodig voor de precaire situatie van het Curaçao Medical Center (CMC), waar nog altijd geen duurzame oplossing voor is gevonden.

De reactie van Curaçao op de eerdere aanbevelingen van het Cft, oorspronkelijk verwacht op 15 maart, werd pas op 18 april ontvangen. Het land heeft slechts beperkt invulling gegeven aan de vereiste aanpassingen. Belangrijke punten van zorg zijn onder meer de financiële problemen van het CMC en de noodzaak voor een gedetailleerdere liquiditeitsplanning.

Het Cft benadrukt de noodzaak van een (meerjarige) voorziening voor het CMC binnen de begroting om de cumulatieve verliezen van het ziekenhuis aan te pakken. De financiële situatie van het CMC blijft een grote druk leggen op de landsbegroting, waarbij de overheid nog geen concrete maatregelen heeft genomen om deze te ondervangen.

Er wordt ook aangedrongen op het opstellen van een meerjarige liquiditeitsplanning, die van cruciaal belang is voor het beoordelen van de noodzaak van nieuwe leningen of de herfinanciering van bestaande schulden. Curaçao heeft een voorstel voor een lening van 71 miljoen gulden voor investeringen in 2024 en de aflossing van een schuld van 140 miljoen in 2025, maar duidelijke plannen hiervoor ontbreken nog.

Het Cft heeft Curaçao verzocht om uiterlijk 31 mei uitvoerig te reageren op de aanbevelingen en de eerste ontwerpbegrotingswijziging (OBW) voor 2024 aan te leveren. Dit is cruciaal voor het voldoen aan de financiële verplichtingen en het verminderen van de schuldquote naar een duurzaam niveau.

De financiële toekomst van Curaçao hangt sterk af van de snelheid en effectiviteit waarmee de aanbevelingen van het Cft worden geïmplementeerd. Het balanceren van de begroting en het verminderen van schulden zijn essentieel om te voldoen aan zowel lokale als internationale verwachtingen. Het land staat voor belangrijke beslissingen die de economische stabiliteit voor de komende jaren zullen bepalen.

Deel dit artikel