Nieuws Curaçao

CFT: Curaçao staat voor uitdagingen na oplossing ENNIA-dossier

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten, Cft beschouwt de oplossingsrichting die de regering van Curaçao heeft gekozen om de pensioenen van polishouders te redden als minder risicovol aangemerkt dan een doorstart van ENNIA, middels een lening van Nederland. Die zou de begroting van Curaçao meerjarig op slot hebben gezet. De exacte impact van de gecontroleerde afwikkeling is overigens nog onduidelijk, zegt het Cft.

In recente gesprekken tussen het Cft en de regering van Curaçao is benadrukt dat het land in de komende jaren te maken zal krijgen met hogere uitgaven als gevolg van de ENNIA-oplossing en de herfinanciering van de liquiditeitssteun. Bovendien blijven er aanzienlijke risico’s en onzekerheden bestaan op het gebied van zorg en sociale zekerheid, en staat Curaçao voor een belangrijke investeringsuitdaging.

Hoewel de economie van Curaçao groeit, met name door het toerisme, benadrukte het Cft de noodzaak van gerichte investeringen om de economie verder te versterken. De verbetering van de belastingnaleving in de afgelopen jaren moet structureel worden gehandhaafd. Het Cft waarschuwde ook tegen verdere vertraging bij de invoering van het vergunningenstelsel voor de kansspelsector, maar is niet op de hoogte van de exacte ins&outs van de nieuwe wetgeving, die nog bij de Raad van Advies ligt.

Structurele hervormingen zijn eveneens cruciaal om de toegankelijkheid van zorg en sociale zekerheid voor toekomstige generaties te waarborgen. Curaçao heeft jaarlijks een aanzienlijke bijdrage van 305 miljoen gulden uit de landsbegroting nodig om tekorten bij sociale fondsen op te vangen, wat de beschikbaarheid van middelen voor andere overheidsuitgaven zoals investeringen en onderwijs beïnvloedt.

Het Cft benadrukte ten slotte de noodzaak van meer investeringen in de economische ontwikkeling van Curaçao en benutten van kansen die het Landspakket onder COHO en thans onder de Tijdelijke Werkorganisatie biedt om de weerbaarheid van de overheidsfinanciën te vergroten.

Daarmee staan Curaçao uitdagende tijden te wachten, terwijl het land werkt aan het afhandelen van het ENNIA-dossier en het omgaan met de financiële gevolgen daarvan, evenals aan de versterking van de economie en de zorg voor de sociale zekerheid van haar inwoners.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel