Nieuws Curaçao

Cft: Leenaanvragen voor Landspakket Curaçao moeten apart worden ingediend

WILLEMSTAD – Curaçao moet alle uitgaven voor investeringen ten behoeve van het Landspakket onderbrengen in een apart leenverzoek. Dat schrijft het College Financieel toezicht aan minister van Financiën, Javier Silvania.

De gevolgen daarvan moeten worden verwerkt in de ontwerpbegrotingswijziging. Daarna zal de Rijksministerraad een besluit nemen over dit leenverzoek en beoordelen of er afgeweken kan worden van de Rijkswet Financieel toezicht.

Overigens moet de Curaçaose minister ook aangeven hoe de begroting van 2022 in lijn wordt gebracht met de normen zoals die zijn vastgesteld in de Rijkswet. Hij heeft daarvoor tot 13 mei de tijd, aldus het Cft.

Deel dit artikel