Nieuws Curaçao

Cft: Overheid moet keuzes maken om overschotten op de begroting goed te besteden 

WILLEMSTAD – Curaçao kan eindelijk overschotten creëren op de begroting, vooral vanwege de betere belastinginning op het eiland. Maar hoe deze overschotten te besteden is een puzzel waar de Curaçaose overheid de komende jaren keuzes moet maken. Dat valt af te leiden uit de woorden van de kersverse voorzitter van het College financieel toezicht Cft, Lidewijde Ongering.

Curaçao staat volgens het Cft voor de belangrijke opgave om de overheidsschuld terug te brengen naar een houdbaar niveau, maar de schulden in de zorg en sociale zekerheid zullen waarschijnlijk een groot deel, zo niet alles daarvan opslokken. 

De overheidsschuld van Curaçao bedraagt momenteel 4,3 miljard gulden, ofwel 79 procent van het bruto binnenlands product, het bedrag dat alle inwoners van Curaçao met elkaar verdienen in een jaar. 

Zorg en sociale zekerheid

Om de uitgavengroei op het terrein van sociale zekerheid en zorg in toom te houden zijn hervormingen volgens het Cft noodzakelijk. Maar daarin ziet het college weining daadkracht en vooruitgang.

Het Cft wijst al geruime tijd op het uitblijven van in 2021 afgekondigde beheersmaatregelen voor het schommelfonds, en de risico’s daarvan voor de begroting van het land. 

Curaçao betaalt een jaarlijkse bijdrage van 306 miljoen gulden aan de sociale fondsen en is daarnaast verplicht om tekorten in het schommelfonds aan te zuiveren. 

Ook uitte het Cft zijn nadrukkelijke zorgen over de precaire financiële situatie van het Curaçao Medical Center en het uitblijven van concrete actie. Het Cft verzocht Curaçao al eerder hiervoor voorzieningen te treffen in de begroting. 

Hervormingen en investeringen

Structurele hervormingen, zoals opgenomen in het Landspakket en groeibevorderende investeringen zijn van groot belang om het groeipotentieel van Curaçao te versterken en de veerkracht van de economie te vergroten. 

Het Cft wees op het lage niveau van publieke investeringen en spoorde Curaçao aan om gerichte investeringsplannen, bijvoorbeeld op het terrein van fysieke infrastructuur, op te nemen in de begroting, en deze met gepaste voortvarendheid uit te voeren. 

Curaçao dient de kansen, die het Landspakket biedt om structuurversterkende hervormingen door te voeren, ten volle te benutten. Hiermee worden de uitgangspositie en duurzaamheid van de overheidsfinanciën versterkt, aldus Ongering tijdens haar eerste persconferentie op Curaçao.

Deel dit artikel