Nieuws Curaçao

Cft: Regering Curaçao doet te weinig om kosten van de publieke sector, gezondheidszorg en sociale zekerheid aan te pakken

WILLEMSTAD – De schuld van Curaçao van 4,3 miljard gulden kan alleen maar aangepakt worden als het land structureel de kosten van de publieke sector, gezondheidszorg en sociale zekerheid kan verlagen. En dat gebeurt nu niet, zegt het College financieel toezicht, Cft.

Die daaraan toevoegt dat een strikt begrotingsbeleid, strakke budgetdiscipline en hervormingen uit het Landspakket voorwaarden zijn voor het verminderen van de overheidsschuld die op dit moment 87 procent bedraagt van wat alle inwoners en bedrijven in een jaar samen verdienen.

Het Cft hield dit keer geen persconferentie aan het eind van zijn bezoek omdat zijn voorzitter, Raymond Gradus, niet aanwezig kon zijn. Hij nam geen deel aan het bezoek aan de eilanden aangezien hij kort geleden positief testte op COVID-19.

Uitblijven

Hervormingen en besparingen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid zijn ook noodzakelijk om de houdbaarheid van het sociale stelsel ook voor toekomstige generaties te garanderen. Het Cft uit al geruime tijd zijn zorgen over het uitblijven van deze maatregelen, en de risico’s daarvan voor de begroting van het land.

Curaçao betaalt een jaarlijkse bijdrage van ANG 306 miljoen aan de sociale fondsen en is daarnaast verplicht om tekorten in het schommelfonds aan te vullen. Het Cft benadrukt dat Curaçao op korte termijn compenserende maatregelen moet treffen om tekorten in het schommelfonds te voorkomen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het oplopen van de personeelslasten en het hoge verbruik op de post goederen en diensten is een andere zorg. Curaçao moet meer vaart zetten achter batenverhogende maatregelen, zoals de invoering van een vergunningenfee voor kansspelaanbieders.

Economie

De economie van Curaçao herstelde voorspoedig in het eerste halfjaar van 2022. Curaçao dringt het begrotingstekort in 2022 terug en presenteert een sluitende begroting in 2023.

Maar het herstel van de overheidsfinanciën is volgens het Cft broos en staat door afnemende economische groei onder druk. Nieuwe economische onzekerheden en uitblijvende besparingen en hervormingen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid vormen langjarige risico’s voor de overheidsfinanciën.

De Curaçaose economie herstelde begin 2022 krachtig van de coronacrisis. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten raamt de reële economische groei op 5,5 procent in 2022. Mede gedreven door dit krachtige herstel dringt Curaçao het begrotingstekort in 2022 terug.

De combinatie van hoge inflatie, rentestijgingen en toegenomen economische onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne remmen echter wereldwijd de economische groei. Onder invloed van deze economische tegenwind valt de reële economische groei in Curaçao in 2023 naar verwachting terug naar 2,9 procent.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Begroting 2023

De regering van Curaçao diende onlangs de ontwerpbegroting 2023 in bij de Staten. In dit ontwerp presenteert Curaçao begrotingsevenwicht in 2023 en 2024 en overschotten vanaf 2025.

Het Cft drong er bij Curaçao op aan om al vanaf 2023 begrotingsoverschotten te realiseren en deze overschotten in te zetten voor gedeeltelijke aflossing van de overheidsschuld.

Curaçao boekt sinds 2021 goede resultaten met het project ter verhoging van de belastingcompliance en optimalisatie van de belastinguitvoering. Structurele maatregelen om de lasten te verlagen blijven daarentegen vooralsnog uit.

De begroting van Curaçao kent diverse risico’s die bij onvoldoende beheersing het herstel van de overheidsfinanciën teniet kunnen doen.

Deel dit artikel