Nieuws Curaçao

Cft schiet 30 miljoen leningendroom van Curaçao aan flarden

Curaçao mag geen geld lenen van Nederland. Dat meldt het College financieel toezicht in een reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2019.

Daaruit blijkt een verwacht tekort op de gewone dienst van ongeveer 20 miljoen gulden, waarmee niet wordt voldaan aan de aanwijzing en aan artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Om die reden geeft het college geen positief advies op de leningaanvraag van 31,5 miljoen gulden, waar Curaçao half december om gevraagd heeft.

Ook de leenruimte die Nederland wil geven in het kader van het Groeiakkoord komt met dit advies op losse schroeven te staan. Maar Curaçao heeft daar formeel nog geen aanvraag voor ingediend.

Streep

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met het advies van het Cft in een lastig parket. Het is bekend dat de regering Rutte graag geld wil lenen aan Curaçao om investeringen te doen in het kader van het Groeiakkoord.

De Voortgangscommissie Groeiakkoord heeft Den Haag gemeld dat Curaçao daarvoor aan alle afgesproken voorwaarden voldoet. Minister Raymond Knops zette het licht op groen, maar eiste wel dat de aanvraag de gebruikelijke toetsing van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten moet doorlopen. Die zet daar nu een streep door. De Rijksministerraad beslist uiteindelijk over de leenaanvraag.

Deel dit artikel