Nieuws Curaçao

Clean Air daagt overheid voor rechter om internationale milieunormen bij opstart raffinaderij

Foto: Dick Drayer

Clean Air Everywhere en 41 burgers van Curaçao dagen de overheid van Curaçao voor de kortgeding rechter om te voorkomen dat een nieuwe exploitant een min of meer vrije hand krijgt om ver boven de internationale milieunormen de raffinaderij opnieuw op te starten.

In een eerdere rechtszaak is al vast komen te staan dat een voortzetting van de raffinaderij onder de oude vergunningsnormen niet mag doorgaan met het raffinageproces. Bij gebrek aan een deugdelijk normenstelsel is Curaçao gehouden de WHO-normen te volgen.

Als alternatief ligt het voor de hand dat Curaçao zijn eigen normering ontwikkelt die aansluit bij internationale normen, maar tot nog toe heeft de overheid dat nagelaten. Toch is Curaçao al wel in een vergevorderd onderhandelingstraject met een nieuwe exploitant.

Ministeriele regeling

Clean Air Everywhere is nu een kortgeding procedure gestart omdat de eigenaar van de raffinaderij in de wandelgangen heeft aangegeven voldoende armslag te hebben met een ministeriële regeling waarmee er weer begonnen zou mogen worden met een ontoelaatbare hoogte van vergunningsnormen en een afbouw daarvan tot 2035.

Maar de rechters in hoger beroep hebben in een eerdere procedure al opgemerkt dat de ministeriële regeling niet kan worden aangemerkt als een deugdelijke normstelling in de zin van Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Behalve dat er juridisch nog al wat valt af te dingen op de wettelijke basis van de regeling, en er te weinig grenswaardes worden genormeerd, is de regeling zonder het Curaçaose parlement te kennen in werking gesteld, waardoor hij ook nog eens door elke opvolgende minister ingetrokken kan worden.

Clean Air Everywhere begrijpt ook niet waarom er überhaupt begonnen moet worden met een afbouwmodel, waarin eerst enorme overschrijdingen worden toegestaan, die dan in de toekomst afgebouwd kunnen worden,

De raffinaderij staat al jaren stil, is geen ongoing concern die haar uitstoot niet van de ene op de andere dag drastisch kan verlagen, maar haar uitstoot geleidelijk aan dient terug te dringen.

Een nieuwe exploitant van de raffinaderij kan gewoon beginnen met een uitstoot die wél vanaf aanvang voldoet aan de (inter)nationale standaarden, aldus Clean Air Everywhere: ‘Een tijdelijke inbreuk op de grondrechten van de inwoners van Curacao is nergens voor nodig’.

Dwangsom

Clean Air en de 41 bewoners van Curaçao willen dan ook dat de rechter de Ministeriele Regeling buiten werking stellen. In plaats daarvan moet de overheid met een deugdelijke normenkader komen, waarbij het belang van schone lucht voor de burger mee wordt gewogen in de beslissing om de raffinaderij weer te heropenen.

Zolang de overheid dat nalaat zouden wat hen betreft de internationale WHO-normen moeten gelden. waarbij ook broeikasgassen worden genormeerd.

Een dwangsom van 100.000 gulden per dag zou moeten gelden om de overheid te bewegen de eis van Clean Air Everywhere indien gevonnist te volgen. In het verleden is al gebleken dat de overheid zich daaraan weinig laat gelegen, er is immers nog steeds geen normenkader, terwijl een nieuwe exploitant zich aandient.

Deel dit artikel