Politiek

Clean Air Everywhere dreigt met juridische stappen tegen nieuwe luchtkwaliteitswet

WILLEMSTAD – De stichting Clean Air Everywhere heeft in een brief aan de Staten van Curaçao haar ernstige bezorgdheid geuit over de voorgestelde Landsverordening luchtkwaliteitseisen. De stichting, die zich inzet voor de verbetering van de luchtkwaliteit op het eiland, waarschuwt dat als de wet in zijn huidige vorm wordt aangenomen, zij juridische stappen zal ondernemen.

De ontwerp-landsverordening, die momenteel ter goedkeuring voorligt bij de Staten, wordt bekritiseerd omdat de opgenomen grens- en richtwaarden voor onder meer zwaveldioxide en fijnstof tot 2035 te hoog zouden zijn. Bovendien zou de wet geen normen stellen voor de uitstoot van koolstofdioxide, ondanks eerdere toezeggingen.

Clean Air Everywhere stelt dat de wet niet voldoet aan de normen van artikel 8 EVRM en pleit voor substantiële inhoudelijke aanpassingen. De stichting benadrukt dat recente economische ontwikkelingen benedenwinds van het Schottegatgebied, zoals nieuwe hotels en woonprojecten, op het spel staan als de huidige overgangsperiode wordt aangehouden. Daarnaast is de stichting bezorgd dat er momenteel geen mogelijkheid is om de luchtkwaliteit te verifiëren door het ontbreken van actuele gegevens op de officiële meetwebsite.

C;ean Air Everywhere roept de Staten op de wet niet in de huidige vorm aan te nemen en staat open voor overleg over de inhoud van de Landsverordening. Mocht de wet toch worden goedgekeurd, dan zal Clean Air Everywhere de zaak voorleggen aan de bevoegde rechter.

Deel dit artikel