Natuur en Milieu

Club17 Curaçao verspreidt thermosflessen om wegwerpflessen te besparen

Bespaart 500.000 wegwerpflessen met grote donatiecampagne

WILLEMSTAD – Club17 Curaçao (C17C) wil jaarlijks 500.000 wegwerpflessen besparen en geeft daarom thermosflessen vam 500 ml weg als onderdeel van een grootschalige donatiecampagne. Deze actie moet ook een gezond drinkgedrag bevorderen. Organisaties en bedrijven kunnen deze flessen aanschaffen en doneren aan degenen die ze het meest nodig hebben. De opbrengsten van deze actie worden geïnvesteerd in de volgende fasen van het project.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

C17C hanteert een uniek partnerschapsmodel waarbij partners bijdragen via ‘social return’ in plaats van financiële lidmaatschapsbijdragen. Dit houdt in dat elke partner bijdraagt met diensten, middelen of initiatieven die sociale waarde toevoegen aan de gemeenschap. Deze benadering versterkt volgens de organisdatie de betrokkenheid en bevordert een actieve deelname aan duurzame ontwikkeling.

Na deze eerste belangrijke mijlpaal gebruikt C17C de gegenereerde fondsen gebruiken om zowel grote als kleine projecten te initiëren, gericht op het behalen van meerdere duurzaamheidsdoelen. Deze projecten zijn ontworpen om zowel sociale als ecologische impact te maken en bij te dragen aan een veerkrachtig en inclusief Curaçao, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gemeenschappen.

C17C nodigt alle sectoren van de gemeenschap uit om deel te nemen aan dit dynamische initiatief. Samenwerking en actieve betrokkenheid zijn essentieel om Curaçao te transformeren naar een duurzaam eilandmodel. Alle C17C-projecten zijn herkenbaar aan het logo ‘Huntu, ban pa Kòrsou’.

“Ik ben trots op de buitengewone inzet en toewijding van al onze partners. In slechts anderhalf jaar heeft onze jonge club substantiële vooruitgang geboekt richting onze eerste belangrijke duurzaamheidsmijlpaal. Deze prestatie is een getuigenis van de kracht van samenwerking en een gedeelde visie. We zijn geïnspireerd om verder te gaan, met het vertrouwen dat elke stap die we zetten bijdraagt aan een duurzamer Curaçao,” aldus Lara Melkert, coördinator van Club17 Curaçao.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel