Nieuws Curaçao

CMC krijgt na vonnis eindelijk aanpassing zorgbudget

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center krijgt er met terugwerkende kracht ruim acht miljoen gulden bij, nadat de regering de zorgbudgetten van 2019 tot 2021 heeft aangepast.

De aanpassing was noodzakelijk na de uitspraak van het gerecht, die de minister drie maanden de tijd had gegeven om de zorgbegrotingen van het CMC aan te passen.

Het ziekenhuis en het ministerie van Volksgezondheid verschillen al geruime tijd van mening over de hoogte van het zorgbudget voor de verzekerden ingevolge de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten.

De Raad van Bestuur van het CMC daagde in 2021 de regering voor de rechter, waarbij het ziekenhuis de intrekking van alle door het ministerie doorgevoerde correctieposten op het zorgbudget eiste. Deze correctieposten bedroegen samen circa veertig miljoen gulden per jaar. Het CMC vorderde bovendien een vergoeding voor de gemaakte transitie- en opstartkosten van bijna veertig miljoen.

Het Gerecht in Eerste Aanleg oordeelde op 11 mei vorig jaar deels in het voordeel van de regering, waarna de CMC-directie beroep aantekende bij het Hof van Justitie. Dit hof stelde op 26 juli dit jaar het ziekenhuis in het gelijk voor wat betreft de zorgbudgetten.

Het zorgbudget voor de jaren 2019/2020 bedroeg 206,4 miljoen gulden en is nu verhoogd met 2,73 miljoen. Voor het jaar 2021 ontving het ziekenhuis 184,5 miljoen, en dit budget is nu verhoogd met 5,5 miljoen gulden.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Apart

Voor de vergoeding van de transitie- en opstartkosten van het CMC over de periode van 2014 tot 2022 worden aparte overeenkomsten getekend. Deze kosten worden geraamd op bijna veertig miljoen gulden.

In het verleden is er door het CMC en voorgaande ministers onderhandeld over de bekostiging van de zorgkosten met betrekking tot onverzekerden. Deze kosten zijn inmiddels opgelopen tot 19,5 miljoen gulden over de jaren 2019 tot en met 2022.

Voor de compensatie van deze kosten is op 15 maart een overeenkomst getekend tussen het CMC en het ministerie. Het bedrag van 19,6 miljoen is dit jaar via voorschottranches uitbetaald.

Deel dit artikel