Curaçao

Conceptlandsverordening Marktordening Gezondheidszorg moet kosten in de zorg beheersen

WILLEMSTAD – Tijdens een uitgebreide toelichting aan de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben de opstellers van de conceptlandsverordening marktordening gezondheidszorg de nadruk gelegd op de noodzaak van deze verordening om de kosten binnen de zorgsector beter te beheersen en een efficiënter zorgstelsel te realiseren. Vertegenwoordigers van het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) verzorgden de presentatie.

De conceptlandsverordening, die eerder ter advisering aan de SER werd aangeboden, is ontworpen om de markten binnen de gezondheidszorg te reguleren en toezicht te houden op de rechtmatigheid en doelmatigheid van zorgverlening, zorgverzekeringen en zorginkoop. De opstellers benadrukten dat deze maatregelen cruciaal zijn om de stijgende kosten in de zorgsector onder controle te krijgen en een efficiënter zorgstelsel op te bouwen.

Het BT&P zal een toezichthoudende rol vervullen. Als zelfstandig bestuursorgaan met expertise op het gebied van prijs- en kwaliteitsregulering, zal het verantwoordelijk zijn voor markttoezicht, marktontwikkeling en de regulering van tarieven en prestaties binnen de gezondheidszorg. Dit toezicht moet voorkomen dat vrije onderhandelingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars leiden tot ongewenste maatschappelijke uitkomsten.

De SER is al begonnen met een zorgvuldige bestudering van de conceptlandsverordening en zal, mede op basis van de verkregen mondelinge toelichting, een advies opstellen. 

Deel dit artikel