Nieuws Curaçao

Consumenten Belangen: Huurcommissie Curaçao functioneert niet

WILLEMSTAD – De Huurcommissie van Curaçao functioneert al meer dan een jaar niet, tot grote frustratie van huurders en verhuurders. Dit blijkt uit een brief van de Stichting Consumentenbelangen aan de Ombudsman van Curaçao, waarin wordt geklaagd over het uitblijven van actie door de overheid en het niet aanstellen van een nieuw lid na ziekte van een van de commissieleden.

De Huurcommissie is een overheidsorganisatie die als bemiddelaar optreedt tussen huurders en verhuurders bij conflicten over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud van de woning, servicekosten of andere huurkwesties. De Huurcommissie kan door zowel huurders als verhuurders worden ingeschakeld wanneer zij er samen niet uitkomen. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Maar in de brief wordt vermeld dat er in het verleden meerdere mails zijn gestuurd naar de Huurcommissie zonder enige reactie, behalve tien automatische antwoorden die recent zijn ontvangen. Deze situatie heeft ertoe geleid dat cliënten van de stichting al meer dan een jaar wachten op een zittingsdatum voor hun zaken bij de Huurcommissie. Een van de mails had betrekking op een verzoek tot beëindiging van een huurovereenkomst dat al negentien maanden geleden is ingediend.

De Stichting Consumenten Belangen Curaçao drukt hun zorg uit over het gebrek aan functionaliteit van de Huurcommissie en de onwil van de overheid om enige uitleg of oplossing te bieden. De brief benadrukt de ernst van de situatie en roept de Ombudsman op om deze kwestie als een serieuze klacht te beschouwen en actie te ondernemen.

De overheid kondigde vorige week aan dat de huurcommissie vanaf dinsdag 13 februari verhuist naar het vergunningenloket in Saliña. Voorheen was die gevestigd in Fort Amsterdam en alleen open van 14.00 uur tot 16.00 uur ’s middags.

Deel dit artikel