Nieuws Curaçao

Controle op papierwerk voor carnavalsstellages

WILLEMSTAD – Het Projectteam Toezicht en Handhaving PTH van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning controleert de vergunningen, stabiliteit en hoogte van alle stellages, tenten, trailers en steigers langs de carnavalsroute. Het doel van deze controles is om de veiligheid van iedereen die van de carnavalsoptochten geniet te garanderen.

De klant moet zijn vergunning bij zich hebben wanneer het team langskomt voor de controle. Er wordt ook gecontroleerd of de constructie zich op het in de vergunning aangegeven terrein bevindt.

Stabiliteit

PTH controleert of de constructie stabiel op zijn basis staat zonder te bewegen of te schudden, zowel volledig als gedeeltelijk, wanneer men erop klimt. Het team let ook op scherpe randen en of het dak goed bevestigd is. Er is een maximumhoogte van vier meter voor elke constructie tijdens het carnavalsseizoen. 

Als er onregelmatigheden worden geconstateerd, zal PTH de vergunninghouder hierover informeren, zodat deze zo snel mogelijk kan worden gecorrigeerd. Er vinden verschillende controles plaats voor, tijdens en na de verschillende optochten.

Deel dit artikel