Nieuws Curaçao

‘Curaçao Airport Holding blijft historisch gebied Hato vernielen ondanks sommatie Cooper’

De opengemaakte oude weg - foto Carel de Haseth

WILLEMSTAD – De Curaçao Airport Holding is gewoon doorgegaan met het vernielen van de historische begraafplaats bij landhuis Hato. Dit ondanks een sommatie van minister Charles Cooper om daarmee te stoppen en de schade te herstellen. Dat zegt de werkgroep Archeologie Curaçao.

Die trok in april aan de bel, nadat tenminste drie van de zes cylindergraven ernstig beschadigd waren. Zowel het landhuis met bijgebouwen en graven zijn beschermde monumenten.

Nu blijkt dat CAH, de Airport Holding gewoon doorgegaan is met de werkzaamheden. Ditmaal is de oude weg naar het landhuis open gemaakt, vanaf  de historische directeurswoning van de Dienst Water Voorziening tot aan het landhuis.

De waterbron was lange tijd de hoofdbron van de plantage Hato en ligt dichtbij het landhuis. De bron stroomt uit een grotje aan de onderzijde van de kliprand en is al lang geleden voorzien van een stevig ‘bronhuis’ waar je rechtop in kunt staan.

Het bronhuis is door de recente schoonmaak niet beschadigd, maar een deel van de weggehaalde vegetatie ligt er wel bijna bovenop.

De eerste bron, die bij de vorige keer door bouwpuin begraven werd stroomt nog steeds, ondanks de drie tot vijf meter bouwpuin die er nu op ligt. Vermoedelijk is het begraven bronhuisje erg stevig gebouwd.

Deskundige

Een eis van minister Cooper in zijn sommatiebrief aan CAH was om een deskundige in te schakelen om een restauratievoorstel op te zetten en de herstelwerkzaamheden te begeleiden. Maar een aangezochte deskundige waar CAH mee gesproken heeft, heeft nooit opdracht gekregen. Hij was ook niet op de hoogte van de laatste werkzaamheden.

De werkgroep hoopt dat de werkzaamheden nu helemaal worden stopgezet en pas worden voortgezet nadat alle schade onder deskundige begeleiding is hersteld.

De werkgroep Archeologie denkt dat CAH niet op de hoogte is van de grote historische waarde van dit gebied met zijn diverse beschermde onderdelen. Belangrijk is daarom dat CAH hun plannen voor dit gebied aanpast.

Deel dit artikel