Nieuws Curaçao

Curaçao blijft kwetsbaar volgens nieuw veerkrachtonderzoek

Het Think To DO Institute (T2DI) heeft vandaag haar vierde editie van het ‘Fragile States Index Curaçao Country Report 2023’ gepubliceerd, waaruit blijkt dat de kwetsbaarheid van Curaçao ten opzichte van voorgaande jaren grotendeels onveranderd is gebleven. Dit rapport biedt inzicht in diverse aspecten van fragiliteit van het eiland, zoals economie, veiligheid, gerechtigheid en sociale ongelijkheid, en benadrukt de impact hiervan op de lokale bevolking en economie.

Het onderzoek, dat wereldwijd in 179 landen is uitgevoerd, verdeelt fragiliteit in vier categorieën van drukindicatoren en één categorie gerelateerd aan staatscapaciteiten. Het rapport belicht belangrijke thema’s zoals de economische en sociale kloof, onveiligheid, de fragiele rechtsstaat en de capaciteit van de overheid. Er worden 48 aanbevelingen gedaan om de veerkracht van het eiland te versterken.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Hoewel het niveau van kwetsbaarheid stabiel blijft, wijst het rapport op ernstige structurele problemen die Curaçao al decennia lang belemmeren. Het rapport dient als een belangrijk instrument voor beleidsmakers om geïnformeerde beslissingen te nemen en roept op tot holistische maatregelen en samenwerking om de veerkracht van het eiland te bevorderen. Met deze inzichten en acties kan Curaçao stappen zetten naar een welvarender toekomst met minder kwetsbaarheden.

Deel dit artikel