Nieuws Curaçao

Curaçao bouwt vooral in het duurdere segment

WILLEMSTAD – Er is op Curaçao in de afgelopen tien jaar, van 2010 tot 2021 vooral gebouwd in de duurdere segmenten van de woningmarkt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op Curaçao.

Als oorzaak noemt het CBS de instroom van mensen uit Europa, vooral vanuit Nederland en de Verenigde Staten. Die investeerden vooral in appartementen in de prijsklasse van 350.000 gulden en hoger. De vraag naar appartementen, bedoeld voor tweede woning, maar ook ten behoeve van vakantieverblijven liggen in dit segment.

De vraag naar woningen is sinds 2010 toegenomen, het aanbod is afgenomen. Waardoor er per saldo een woningtekort is. Door afname van de bevolking is die minder groot dan verondersteld. In 2017 woonden er nog ruim 160.000 mensen op Curaçao, in 2021 is dat teruggelopen naar iets minder dan 154.000.

Het ligt volgens het CBS voor de hand dat met de inkrimping van de bevolking, het woningtekort iets is afgenomen, maar het structureel tekort aan woningen voor de lage inkomensgroepen is onopgelost gebleven.

Deel dit artikel