Nieuws Curaçao

Curaçao en Nederland werken samen aan meer duurzame energie

WILLEMSTAD – Curaçao en Nederland hebben tijdens een bijeenkomst op Fort Nassau de handen ineengeslagen om meer duurzame-energieprojecten op Curaçao te realiseren. 

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling hebben een Memorandum of Understanding ondertekend. 

Deze overeenkomst zorgt voor een nauwe samenwerking op het gebied van zonne-energie, windenergie, energieopslag en groene waterstof. Dit biedt kansen voor een duurzamere toekomst, economische ontwikkeling en betaalbare energie op Curaçao.

Curaçao heeft vanwege de constante wind en veel zon een groot potentieel voor duurzame energieopwekking. Het eiland heeft de ambitie om een toonaangevende rol te spelen op het gebied van duurzame energie. Nederland erkent dit en ondersteunt met expertise, kennis en ervaring om dit potentieel te benutten. 

In 2021 is het Living Lab opgericht, een samenwerkingsprogramma waarbij de overheden, Curaçaose en Nederlandse bedrijven en kennispartners zoals TNO en UoC werken aan concrete projecten. Hierbij wordt samengewerkt om relevante partijen bij elkaar te brengen en duurzame productie-, opslag-, afname- en infrastructuurketens op te zetten en te organiseren.

Met de ondertekening van het Memorandum of Understanding wordt een volgende stap gezet in deze samenwerking. De landen spreken af om nauw samen te werken aan de ontwikkeling van zonne-energie, windenergie, bio-energie, energieopslag en groene waterstof. 

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van personeel, wetenschappelijke en technologische kennis, en het organiseren van gezamenlijke werkgroepen, beleidsdialogen en onderzoeksprojecten. 

Dit geeft de Curaçaose economie een nieuwe impuls, draagt bij aan een duurzamere en betaalbare energievoorziening op Curaçao, en creëert exportmogelijkheden voor Nederland en het Koninkrijk.

Deel dit artikel