Overheid

Curaçao en Suriname tekenen belastingverdrag

WILLEMSTAD – Curaçao en Suriname hebben overeenstemming bereikt over een belastingverdrag om dubbele belasting te voorkomen. Het akkoord werd gisteren in Paramaribo geparafeerd door Dr. Germaine Rekwest, belastingverdragsonderhandelaar namens Curaçao, en Marita Wijnerman, hoofd van de Belastingen voor Suriname.

De overeenkomst is een mijlpaal in de fiscale betrekkingen tussen de twee landen en beoogt economische activiteiten over de grenzen heen te stimuleren door het wegnemen van fiscale barrières. Beide delegaties hebben de lang gekoesterde wens voor een dergelijk verdrag nu omgezet in een concrete stap vooruit, na meerdere mislukte pogingen in het verleden.

Het belastingverdrag, dat internationale standaarden naleeft, maakt het voor bedrijven en individuen aantrekkelijker om economische activiteiten in beide landen te ontplooien door het risico op dubbele belasting te elimineren. Dit initiatief is niet alleen een boost voor de economische ontwikkeling, maar versterkt ook de bilaterale relaties tussen Curaçao en Suriname.

Paraferen is slechts de eerste stap in het proces; het verdrag moet nog worden ondertekend en geratificeerd door beide landen voordat het officieel in werking treedt. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk, specifiek de afdeling Verdragen, speelt een cruciale rol in dit traject om de vruchtbare samenwerking tussen Curaçao en Suriname te faciliteren.

Deel dit artikel