Nieuws Curaçao

Curaçao handhaaft vergoeding voor stroom uit zonnepanelen: terugverdientijd verder omlaag

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft besloten om de teruglevertarieven voor consumenten en bedrijven die stroom opwekken met zonnepanelen te handhaven op een niveau van 25 cent per kilowattuur.

Sinds 2011 is het voor particulieren en bedrijven op Curaçao mogelijk om elektriciteit voor eigen gebruik middels zonnepanelen op te wekken in combinatie met een netaansluiting. Daarbij worden de teruglevertarieven jaarlijks vastgesteld.

‘Middels het handhaven van de huidige teruglevertarieven per 1 januari 2023 wordt ervoor gezorgd dat particulieren of bedrijven een redelijke terugverdienperiode kunnen realiseren die thans zelfs onder de gangbare internationale terugverdientijden ligt’, schrijft de regering van Curaçao. 

‘Tevens zijn hiermee de inkoopkosten voor het netwerkbedrijf redelijk in lijn met de brandstofclausule als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit.’

De markt voor zonnepanelen heeft zich volgens de regering in 2022 voortgezet en verstevigd. De belangrijkste factor hierin betreft de vrijwel gelijkblijvende gemiddelde investering voor een installatie met zonnepanelen, in combinatie met een iets hoger niveau van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit. 

Dit heeft een gunstig effect op de terugverdientijd voor eindgebruikers met eigen duurzame elektriciteitsproductie voor eigen gebruik vanwege de besparingen die hieruit voortvloeien.’

Vergoeding elektriciteitsnet

Middels de ‘Tariefrichtlijn kleinschalige duurzame stroomvoorziening’ heeft de regering van Curaçao nu opnieuw besloten om de tarieven ongewijzigd te laten. 

De vaste maandelijkse vergoedingen die zonnepaneeleigenaren moeten betalen voor de dekking van de kosten voor het gebruik en het ter beschikking staan van het elektriciteitsnet, de netwerkaansluiting en het productievermogen, blijven eveneens gehandhaafd. 

Voor huishoudelijk gebruik moet acht gulden per kilowattpiek betaald worden, voor bedrijven is dat zestien gulden. Deze meeteenheid drukt het vermogen uit dat een paneel kan leveren in optimale omstandigheden.

De verschillende tarieven zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Deel dit artikel