Nieuws Curaçao

Curaçao heeft er 109 nieuwe landgenoten bij

Curaçao heeft er 109 nieuwe landgenoten bij

Curaçao heeft er 109 nieuwe landgenoten bij. In vier naturalisatieceremonies hebben zij de verklaring van verbondenheid ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao afgelegd.

Die luidt: “Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer. En beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen”. Gevolgd door: “Dat verklaar en beloof ik”.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Het besluit om Nederlander te worden wordt schriftelijk in ontvangst genomen. Dat is een brief van de overheid waarin staat dat je Nederlander bent geworden.

De kosten voor naturalisatie bedragen: voor één persoon 1839,- gulden, voor een echtpaar 2348,- gulden en voor elk mee te naturaliseren kind 272,- gulden.

Nederlander

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte een van je ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een optie en een naturalisatie procedure.

Buitenlanders die Nederlander willen worden door naturalisatie, dienen al in het Caribisch deel van het Koninkrijk te wonen, Zij moeten niet alleen Nederlands kunnen spreken, lezen, schrijven en verstaan, maar ook Papiaments of Engels.

Naturalisatie

De naturalisatieprocedure kent strikte voorwaarden waaraan vreemdelingen moeten voldoen om Nederlander te kunnen worden. Vreemdelingen moeten meerderjarig zijn, voldoende zijn ingeburgerd, hetgeen in het Nederlands en Papiaments getoetst wordt.

Vreemdelingen die over bepaalde certificaten of diploma’s beschikken, kunnen vrijstelling voor de naturalisatietoets krijgen. Ook in bijzondere (medische) omstandigheden kan vrijstelling voor de naturalisatietoets worden verkregen.

Voorafgaand aan het verzoek tot naturalisatie dient de vreemdeling vijf jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf hebben binnen het Koninkrijk. Dat kan ook korter als je onafgebroken gehuwd bent en samenwoont met één en dezelfde Nederlander.

Ook als je drie jaar onafgebroken samenwoont binnen het Koninkrijk met een en dezelfde ongehuwde Nederlandse partner of twee jaar indien een vreemdeling ten minste tien jaar toelating en hoofdverblijf heeft binnen het Koninkrijk.


Deel dit artikel